Заходи щодо скорочення утворення відходів та мінімізації впливу відходів на довкілля

Опис та нормативно-правова база

При розробці заходів щодо скорочення утворення відходів та мінімізації відходів впливу на довкілля ТОВ “ЦЕРН” керується Законами України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими законодавчими актами.

До основних принципів, які покладені в основу розробки переліку заходів щодо скорочення утворення відходів та мінімізації відходів впливу на довкілля належать:

  • впровадження у виробництво: найкращих доступних технологій; ресурсозберігаючих та маловідходних технологій;
  • вдосконалення на рівні підприємства: системи управління відходами; технологій і способів переробки, утилізації, знешкодження та видалення відходів; знань і навичок співробітників відділів охорони навколишнього середовища і працівників підприємства у сфері поводження з відходами;
  • підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при організації: тимчасового зберігання, транспортування, видалення, переробки, утилізації та знешкодження відходів;
  • моніторинг і контроль: організацій, яким передаються відходи на переробку, утилізацію або видалення; власних місць утворення, поводження, утилізації та видалення відходів;
  • пошук: організацій, які успішно реалізують більш екологічно безпечні способи переробки, утилізації та видалення відходів; нових технічних рішень в сфері скорочення утворення відходів та поводження з ними, в т.ч. завдяки пропозиціям співробітників підприємства і громадських організацій.

Вартість та строки виконання робіт

Як правило, розробка заходів щодо скорочення утворення відходів та мінімізації відходів впливу на довкілля входить у перелік робіт при виконанні інвентаризації відходів. Вартість розробки заходів залежить від кількості об’єктів утворення, поводженння, знешкодження, переробки або утилізації та видалення відходів на підприємстві, наявності системи поводження з відходами та інструкції щодо поводження з відходами виробництва.

План дій

  1. Візуальне обстеження підприємства з метою визначення джерел утворення, поводження, тимчасового розміщення та видалення відходів (1-5 робочих днів)
  2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника)
  4. Розробка заходів щодо скорочення утворення відходів та мінімізації відходів впливу на довкілля (1 місяць)
  5. Погодження переліку заходів з Замовником