Дозвіл на спеціальне водокористування

Опис послуги та нормативно-правова база

Згідно ст. 48 Водного кодексу України, спеціальне водокористування (спецводокористування) – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами для задоволення питних потреб населення, господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, в якому затверджуються ліміти (граничні обсяги) забору води, ліміти використання води та ліміти скидання забруднюючих речовин.

Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування визначений Постановою Кабінета Міністрів України від 13.03.2002р. № 321 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування” у відповідності із Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Дозволи видаються на підставі заявки юридичної або фізичної особи з обґрунтуванням потреби у воді.

Дозволи на спецводокористування видаються у разі використання води водних об’єктів:

 • загальнодержавного значення – облдержадміністраціями;
 • місцевого значення – органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із облдержадміністрацією.

Дозволи видаються органами протягом тридцяти календарних днів з дня подання в установленому порядку заявки.

Згідно ст. 5 Водного кодексу України, до водних об’єктів загальнодержавного значення належать:

 • внутрішні морські води, територіальне море, а також акваторії морських портів;
 • підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання;
 • поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків;
 • водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

До водних об’єктів місцевого значення належать:

 • поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення;
 • підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Видача дозволів на спеціальне водокористування погоджується:

 • у разі використання поверхневих вод – з Держводагентством;
 • у разі використання підземних вод – з Держгеонадрами;
 • у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, – з МОЗ.

Щодо термінів спеціального водокористування, то після прийняття Закону України № 1472-VIII від 14.07.2016 існує протиріччя між ст.50 Водного кодексу України та п.6 Постановки КМУ від 13.03.2002р. № 321.

Згідно п.6 Постановки КМУ від 13.03.2002р. № 321, спеціальне водокористування може бути:

 • короткотерміновим (до 3 років) – у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об’єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі;
 • довготерміновим (від 3 до 25 років) – в усіх інших випадках.

Згідно ст.50 Водного кодексу України, спеціальне водокористування може бути:

 • короткотерміновим (на 3 роки) – у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об’єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі;
 • довготерміновим (від 3 до 25 років) – в усіх інших випадках.

У разі коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом, що видав дозвіл.

До заявки на отримання дозволу на спеціальне водокористування розробляється пояснювальна записка із додатками відповідно чинного законодавства.

Ми також розробляємо весь перелік необхідної документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування:

 

Вартість послуги та строки надання

Вартість робіт з підготовки заявки та отримання дозволу на спеціальне водокористування залежить від обсягів забору та використання води, обсягу скидання забруднюючих речовин, умов водокористування, категорії водного об’єкту для водокористування, потреби в додаткових дослідженнях, виконання водоохоронних заходів та ін. факторів. Строки виконання робіт складають від 3 місяців до 6 місяців в залежності від умов.

План дій

 1. Візуальне обстеження підприємства-водокористувача, з метою з’ясування технічного стану споруд водозабору, очищення та скидання вод, умов водокористування тощо (1-5 робочих днів)
 2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
 3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, загрузити стандартний перелік вихідних даних)
 4. Підготовка пакету документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування (1-2 місяці).
 5. Погодження документів з Замовником (строк залежить від Замовника)
 6. Погодження документів з профільними установами (1-2 місяці)
 7. Отримання дозволу на спеціальне водокористування та супровідних документів в державних органах згідно чинного законодавства (30 календарних днів)

Завантажити стандартний графік отримання дозволу на спеціальне водокористування

Усі строки взяті по максимуму. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.