Інструментальні виміри викидів в атмосферу

ОПИС ПОСЛУГИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.

При здійсненні контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів, інвентаризації викидів, розробленні проектів технологічних нормативів тощо проводяться прямі вимірювання параметрів газопилового потоку (температури, тиску, швидкості, вмісту кисню, вологи тощо) та вмісту забруднюючих речовин на джерелах утворення, джерелах викидів забруднюючих речовин (масової концентрації або об’ємної частки забруднюючих речовин).

 

За результатами цих прямих вимірювань розраховуються:

  • масова концентрація забруднюючої речовини;
  • масова витрата забруднюючої речовини (за результатами вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини та об’ємної витрати газопилового потоку);
  • масова концентрація забруднюючої речовини, приведена до нормованого вмісту кисню (за результатами вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини та об’ємної частки кисню);
  • ступінь очищення газоочисної установки (за результатами вимірювань масової витрати забруднюючої речовини на вході та виході газопилового потоку в газоочисну установку).

Інструментально-лабораторний метод контролю (вимірювання) — це метод прямих вимірювань параметрів газопилового потоку, вмісту забруднюючих речовин безпосередньо на джерелах утворення та джерелах викидів (забруднюючих речовин) або у відібраних пробах, заснований на використанні спеціалізованих засобів вимірювальної техніки, у тому числі автоматичних аналізаторів газів, які вимірюють параметри газопилового потоку та (або) вміст забруднюючих речовин.

 

Контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин (ЗР) в т.ч. на виході з ГОУ» – процес вимірів атестованою лабораторією концентрацій та (або) масової витрати ЗР, що відходять зі стаціонарних джерел викидів (та після ГОУ), згідно вимог відповідних дозволів на викиди ЗР, та порівняння їх значень із нормативами ГДВ.

 

ТОВ «ЦЕРН» МАЄ ВЛАСНУ ВИМІРЮВАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ

Лабораторія ТОВ «ЦЕРН» надає послуги з проведення регулярних контрольних вимірів параметрів газопилових потоків та концентрацій забруднюючих речовин на джерелах викидів, з оформленням належних актів та протоколів, з метою коректного оформлення декларації щодо сплати екологічного податку за викиди, оформлення статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, проведення інвентаризації викидів, паспортизації ГОУ, передачі протоколів вимірів на контроль в інспекційні органи, та для інших потреб Замовника.

 

Лабораторія ТОВ «ЦЕРН» працює на підставі Свідоцтва про атестацію та отримала всі необхідні в Україні ліцензії та дозвільні документи, оснащена технікою провідних виробників.

 

Нормативно-правова база: