Документи на підприємстві

 Атмосферне повітря

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Постанова КМ України від 13.03.2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на підприємстві

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

Паспорти газоочисних установок (ГОУ)

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів»

Журнал ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря» для заповнення розділу 3 форми №2-ТП (повітря)

Наказ Державного комітету статистики України від 30.04.2004 р. №252 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря»

 

Спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування

Постанова КМУ від 13.03.2002 р. №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 р. №459”

Нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин

Постанова КМУ від 11.09.1996 р. №1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

 

Поводження з відходами

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (станом на вересень 2016 р. процедура отримання такого дозволу не встановлена)

Закон України від 05.03.1998 р. «Про відходи»

Інвентаризація відходів

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

Паспорти відходів

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Паспорта на місця видалення відходів

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 14.01.1999 р. № 12 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів»

Паспорта місць тимчасового зберігання відходів

Інструкції стосовно видалення і способу знешкодження токсичних промислових відходів

Інструкція та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) промислових відходів на промислових майданчиках відповідно І, ІІ та ІІІ класів небезпеки

Декларація про відходи

Постанова КМУ від 18.02.2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

Договори (контракти) на передачу відходів іншим власникам

 

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Постанова КМУ від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»

Статистична звітність

Форма №1-відходи (річна)

Наказ Державної служби статистики України від 19.08.2014 р. №243 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства»

Наказ Державної служби статистики України від 23.01.2015 р. №24 «Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами»

Форма №1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 р. № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»

Форма №1-небезпечні відходи

Наказ Державного комітету статистики України від 24.10.2006 р. № 494 «Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки»

Форма №2-ТП (повітря)

Наказ Державного комітету статистики України від 20.10.2008 р. №396 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (квартальна)»

Наказ Державної служби статистики України від 27.11.2015 р. №345 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря»

Наказ Державної служби статистики України від 23.03.2016 р. №44 «Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного  спостереження з охорони атмосферного повітря«

Форма №2-ТП (водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 р. № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування»

Форма №1–екологічні витрати (річна)

Наказ Державної служби статистики України від 30.09.2015 р. №259 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік » (річна)»

Інше

Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері охорони навколишнього середовища

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо проекту санітарно-захисної зони