Документи на підприємстві

 Атмосферне повітря

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Постанова КМ України від 13.03.2002 р. №302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”

Інструкція про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затверджена Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27 червня 2023 року № 448

Паспорти газоочисних установок (ГОУ)

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів»

Спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування

Постанова КМУ від 13.03.2002 р. №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 р. №459”

Нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин

Постанова КМУ від 11.09.1996 р. №1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

Поводження з відходами

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

Закон України від 09.07.2023 р. «Про управління відходами»

Інструкція щодо поводження з відходами виробництва

Декларація про відходи

Договори (контракти) на передачу відходів іншим власникам

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Постанова КМУ від 13.07.2000 р. № 1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”

Інше

Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері охорони навколишнього середовища

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо проекту санітарно-захисної зони

Обов’язкова звітність

Фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи згідно ЗУ “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”

Назва звіту

Термін

Нормативний акт
Декларація про відходи20 лютогоПостанова КМУ від 7 травня 2022 р. № 556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2022-%D0%BF#Text
ЗУ “Про управління відходами”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text
Звіт оператора про викиди та перенесення забруднювачів і відходів31 березняСт.10 ЗУ “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-20#Text
Постанова КМУ від 18 квітня 2023 р. № 352
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2023-%D0%BF#Text
Звіт про відходи № 1-відходи (річна)28 лютогоНаказ Держстату 02 травня 2023 р. № 167
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167832-23#Text
Звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)1 лютогоНаказ Міністерства екології та природних ресурсів України
16 березня 2015 року № 78 (у редакції наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 24 січня 2022 року № 49)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-15#n193
Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 2-ТП повітря (річна)20 лютогоНаказ Держстату 08.06.2022 № 159 (зі змінами, внесеними наказом Держстату від 10.11.2022 № 279))
https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/159/159_2022.htm
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища 1-екологічни витрати (річна)28 лютогоНаказ Держстату 08.06.2022 № 155 (зі змінами, внесеними наказом Держстату від 10.11.2022 № 279)) 
https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/155/155_2022.htm
Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин31 березняСт.11 ЗУ “Про охорону атмосферного повітря”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text
Постанова КМУ від 20 січня 2023 р. № 58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2023-%D0%BF#Text
Звіт післяпроектного моніторингу (ОВД)наступного місяця за звітнимст. 13  ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VIII від 23 травня 2018 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
Методичні рекомендації з підготовки звіту з післяпроектного моніторингу (проект)
https://mepr.gov.ua/mindovkillya-zaproshuye-do-obgovorennya-proyektu-metodychnyh-rekomendatsij-z-pidgotovky-zvitu-z-pislyaproektnogo-monitoryngu/