Оцінка Впливу на Довкілля (ОВД)

Опис послуги та нормативно-правова база

Згідно Закону України про Оцінку Впливу на Довкілля (далі – Закон), який вступив в дію 18.12.2017, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону. В результаті прийняття Закону втратив чинність Закон України про Екологічну експертизу. Таким чином, процедура Оцінки Впливу на Довкілля замінює процедуру державної екологічної експертизи.

 

Закон впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію Україна-ЄС, і дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов’язань. Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

 

Результатом проходження процедури Оцінки Впливу на Довкілля є Висновок, який видає Уповноважений орган (Мінприроди  або Департамент Екології Облдержадміністрації) відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

 

Необхідність проходження процедури Оцінка Впливу на Довкілля визначається відповідно до Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та Критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля. Якщо планована діяльність відповідає зазначеним Критеріям процедуру Оцінки Впливу на Довкілля проходити непотрібно.

 

Відповідно до статі 7 Закону проводиться громадське обговорення з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. В рамках громадського обговорення проводяться громадські слухання відповідно до Порядку проведення громадських слухань.

 

Отримання висновку про Оцінку Впливу на Довкілля  обов’язкове для отримання дозволу з провадження такої господарської діяльності:

 • нафтопереробні та газопереробні заводи;
 • теплові електростанції;
 • чорна та кольорова металургія;
 • хімічне виробництво;
 • будівництво аеропортів, автомагістралей, автомобільних доріг;
 • діяльність у сфері поводження з відходами;
 • видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;
 • виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону;
 • кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом;
 • потужності для інтенсивного вирощування птиці та свиней;
 • сільське господарство, лісівництво та водне господарство:
 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення та зміна цільового призначення особливо цінних земель;
 • видобувна промисловість:
 • енергетична промисловість:
 • харчова промисловість:
 • підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості;
 • інфраструктурні проекти:
 • туризм та рекреація;
 • господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

 

Нормативно-правова база:

Вартість послуги та строки надання

Вартість послуги із супроводження процедури Оцінки Впливу на Довкілля залежить від масштабу впливу планованої діяльності (одна область, кілька областей, трансграничне), вартості проекту та якості розробленої проектної документації.

Строки проходження процедури складають від 4 до 8 місяців в залежності від складності планованої діяльності

 

Наші Свідоцтва про навчаення за курсом “Здійснення оцінки впливу (ОВД) в Україні: особливості впровадження” та інші. 

 

План дій

 

Наша компанія надає повний комплекс послуг супроводження процедури Оцінки Впливу на Довкілля (ОВД) «під ключ».

 

Від суб’єкта господарювання потрібні тільки 3 речі:

 

1. Надати вихідні дані для здійснення оцінки впливу на довкілля.

2. Погодити документи для публікації у Реєстрі.

3. Прийняти участь у громадському обговоренні проекту.

 

Ми розробляємо усі необхідні документи та супроводжуємо проходження процедури на усіх етапах.

 

КРОК 1. Отримання електронного цифрового підпису

Електронний цифровий підпис – це дані в електронній формі, отримані за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

 

Електронний цифровий підпис надається акредитованими центрами сертифікації ключів. Для отримання електронного цифрового підпису необхідно подати до державного органу заяву встановленого зразку та пакет супроводжувальних документів.

 

Електронний цифровий підпис потрібен для завантаження документів до Єдиного реєстру з ОВД.

 

Наша компанія має електронний цифровий підпис та може завантажувати документи до Єдиного реєстру з ОВД самостійно.

 

КРОК 2. Реєстрація у Єдиному реєстрі з ОВД

Якщо суб’єкт господарювання подає документи через електронний кабінет Єдиного реєстру з ОВД вперше, він проходить реєстрацію. Для цього ми вносимо в електронний кабінет Реєстру наступну інформацію:

 

 • Код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий), ідентифікаційний код для фізичної особи – підприємця
 • Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса)
 • Прізвище, ім’я та по батькові керівника (для юридичної особи)
 • Номер телефону
 • Електронна адреса, на яку система Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля буде надсилати суб’єкту господарювання зворотну інформацію
 • Код згідно з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (для юридичної особи)
 • Код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (для юридичної особи)

КРОК 3. Повідомлення про плановану діяльність

Ми інформуємо уповноважений орган про намір суб’єкта господарювання провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність у письмовій формі (на паперових носіях) та в електронному вигляді.

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, вноситься уповноваженим органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля протягом 3 робочих днів з дня надходження.

 

Повідомлення про плановану діяльність оприлюднюються не пізніше 3 робочих днів з дня їх подання уповноваженому органу шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб.

 

Повідомлення містить інформацію про:

 

1. суб’єкт господарювання – назва, юридична адреса (адреса реєстрації), контактний номер телефону

2. плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи

3. місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

4. соціально-економічний вплив планованої діяльності

5. загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

6. екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

7. необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами

8. сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля

9. належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

10. наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

11. планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

12. передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

13. проведення та процедуру громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

14. вид рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення

15. найменування уповноваженого органу, до якого подається повідомлення про плановану діяльність та якому надсилаються зауваження та пропозиції громадськості

 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність громадськість може надати уповноваженому органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них та надає копії зауважень і пропозицій протягом 3 робочих днів з дня їх отримання.

КРОК 4. Отримання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації

У разі здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля за процедурою держави походження або на вимогу суб’єкта господарювання уповноважений орган надає умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У такому разі умови є обов’язковими для суб’єкта господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Вимога суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, подається та оприлюднюється одночасно з повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Уповноважений орган надає умови протягом 30 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

КРОК 5. Розробка звіту з ОВД

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля ми враховуємо повністю, частково або обґрунтовано відхиляємо зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі оприлюднення Повідомлення або громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Суб’єкт господарювання надає вихідні дані і несе відповідальність за їх достовірність згідно з законодавством.

 

Звіт з ОВД включає:

 

 • опис планованої діяльності
 • опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків
 • опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності
 • опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів
 • опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності
 • опис методів прогнозування
 • опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля
 • опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій
 • визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
 • усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого органу
 • стислий зміст програм моніторингу під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу
 • резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію
 • список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок

 

Звіт з ОВД та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля подається в письмовій формі на паперових носіях та в електронному вигляді уповноваженому органу. Протягом 3 робочих днів з дня отримання уповноважений орган вносить Звіт з ОВД до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

 

Звіт з ОВД є відкритими і надаються уповноваженим органом, органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання для ознайомлення. Доступ до Звіту з ОВД забезпечується шляхом їх розміщення у місцях, доступних для громадськості у приміщеннях уповноваженого органу, органу місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності, у приміщенні суб’єкта господарювання та, додатково, може розміщуватися в інших загальнодоступних місцях. Громадськості надається можливість робити копії (фотокопії) та виписки із зазначеної документації, а також можливість ознайомлення з інформацією за місцем розміщення.

 

Одночасно з поданням Звіту з ОВД подаються уповноваженому органу відомості, що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб Повідомлення про плановану діяльність та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД. Уповноважений орган перевіряє та вносить зазначену інформацію до звіту про громадське обговорення.

КРОК 7. Громадське обговорення

Громадське обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля проводиться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Громадське обговорення планованої діяльності після подання Звіту з ОВД проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій. Громадське обговорення планованої діяльності після подання Звіту з ОВД починається з дня офіційного оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту і триває не менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів. Протягом зазначеного строку громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим органом. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У разі ненадання зауважень та пропозицій протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

 

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД вноситься уповноваженим органом до Реєстру протягом 3 робочих днів з дня надходження. Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД оприлюднюються не пізніше 3 робочих днів з дня їх подання уповноваженому органу шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб.

 

В рамках процесу громадського обговорення Звіту з ОВД проводяться громадські слухання. Організатор громадських слухань визначається уповноваженим органом. У разі проведення уповноваженим органом громадських слухань самостійно відповідний орган виконує всі функції, передбачені Порядком для організатора громадських слухань. Громадські слухання проводяться не раніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД. Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо- та/або відеофіксації. Аудіо- та/або відеозапис є невід’ємною частиною протоколу громадських слухань. Хід та результати громадських слухань оформлюються протоколом громадських слухань, який підписується головуючим на громадських слуханнях. Організатор громадських слухань передає не пізніше ніж через 7 робочих днів після проведення громадських слухань уповноваженому органові підписаний протокол громадських слухань з усіма додатками. Уповноважений орган протягом 3 робочих днів вносить протокол громадських слухань до Реєстру.

 

Уповноважений орган забезпечує підготовку звіту про громадське обговорення. Звіт про громадське обговорення вноситься до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не пізніше строку надання Висновку з ОВД.

 

Витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення входять до вартості наших послуг.

КРОК 8. Отримання Висновку про ОВД

Уповноважений орган видає Висновок з ОВД, яким визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Висновок з ОВД та умови провадження планованої діяльності є обов’язковим для виконання. Висновок з ОВД враховується при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планованої діяльності.

 

Висновок з ОВД надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення.

 

Висновок з ОВД та рішення про провадження планованої діяльності оприлюднюються не пізніше 3 робочих днів з дня їх подання уповноваженому органу шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб.

 

Висновок з ОВД втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності. Якщо до отримання рішення про провадження планованої діяльності внесено зміни до проектної документації чи зміни до законодавства, які вимагають зміни екологічних умов, визначених у Висновку з ОВД, оцінка впливу на довкілля здійснюється повторно. Висновок з ОВД та інші результати оцінки впливу на довкілля протягом 5 років з дня прийняття рішення про провадження планованої діяльності можуть бути використані для отримання інших документів дозвільного характеру, передбачених законодавством.

КРОК 9. Післяпроектний моніторинг

Якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення. Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються у Висновку з ОВД. За результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, суб’єкт господарювання та уповноважений орган узгоджують вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля.

 

Завантажити стандартний графік проходження процедури Оцінки Впливу на Довкілля для крупного промислового підприємства

Усі строки взяті по мінімуму. В реальних проектах звичайно бувають затримки викликані людським фактором. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.