Інструкції щодо поводження з відходами

Опис та нормативно-правова база

Інструкція щодо поводження з відходами виробництва — це документ, який встановлює на підприємстві порядок і план дій по організації збору, первинному обліку та руху промислових відходів, їх належного тимчасового зберігання, транспортування, повторного використання, утилізації (перероблення в товарну продукцію, використання в якості джерела додаткового палива тощо), знешкодження, видалення, розміщення в спеціально відведених місцях і об’єктах видалення, передачі на утилізацію спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів, а також контроль і нагляд за цими операціями.

В інструкції передбачений опис комплексу заходів безпеки, що виключають або знижують негативний вплив на навколишнє середовище і здоров’я людей при зборі, тимчасовому зберіганні, видаленні відходів на підприємстві.

Дія інструкції поширюється на всі структурні подрозділи підприємства, в результаті виробничої діяльності яких утворюються відходи.

Інструкції щодо поводження з відходами розробляються на підставі вимог Закону України «Про відходи» (ст. 1, ст. 17), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (ст.7, ст. 22), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 52, ст. 55, ст. 68), з врахуванням положень Санітарних правил «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» № 3183-84 , нормативного документу «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)» № 3209-85; Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами МУ № 4266-87 від 13.3.1987р. та ін. документів.

Зміст типової інструкції щодо поводження з відходами виробництва:

1. Загальні положення
2. Терміни і визначення
3. Класифікація відходів за токсичністю
4. Номенклатура і характеристика відходів підприємства
5-8. Порядок поводження з відходами І-IV класу небезпеки
Додатки з формами первинного обліку відходів, журналів, звітів з поводження з відходами, талонів тощо

Вартість та строки виконання робіт

Вартість розробки інструкції щодо поводження з відходами виробництва залежить від складності технологічного комплексу підприємства, кількості об’єктів утворення, поводження та утилізації відходів, наявності місць видалення відходів.

План дій

  1. Візуальне обстеження підприємства з метою визначення джерел утворення, тимчасового розміщення та видалення відходів (1-5 робочих днів)
  2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника)
  4. Складання інструкції щодо поводження з відходами виробництва (1-3 місяця)
  5. Погодження  інструкції з Замовником (строк залежить від Замовника)
  6. Погодження  інструкції з державними органами згідно чинного законодавства (30 календарних днів)

 

Завантажити стандартний графік повного комплексу послуг щодо поводження з відходами

Усі строки взяті для підприємства, яке має приблизно 50 видів відходів. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.