Інструкції щодо поводження з відходами

Опис та нормативно-правова база

Інструкція щодо поводження з відходами виробництва – це документ, який встановлює на підприємстві порядок і план дій по організації збору, первинному обліку та руху промислових відходів, їх належного тимчасового зберігання, транспортування, повторного використання, утилізації (перероблення в товарну продукцію, використання в якості джерела додаткового палива тощо), знешкодження, видалення, розміщення в спеціально відведених місцях і об’єктах видалення, передачі на утилізацію спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів, а також контроль і нагляд за цими операціями.

В інструкції передбачений опис комплексу заходів безпеки, що виключають або знижують негативний вплив на навколишнє середовище і здоров’я людей при зборі, тимчасовому зберіганні, видаленні відходів на підприємстві.

Дія інструкції поширюється на всі структурні подрозділи підприємства, в результаті виробничої діяльності яких утворюються відходи.

Інструкції щодо поводження з відходами розробляються на підставі вимог Закон України “Про управління відходами”  , який 9 липня 2023 року набув чинності , Закону України “Про систему громадського здоров’я” , Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (ст. 52, ст. 55, ст. 68)

У зв’язку з прийняттям ЗУ «Про управління відходами» від 9 липня 2023 року о суб’єктам господарювання необхідно з 2024 року привести форму інструкції у відповідність новим вимогам та класифікатору відходів

Зміст типової інструкції щодо поводження з відходами виробництва

 • Загальні положення
 • Терміни і визначення
 • Класифікація відходів за токсичністю
 • Номенклатура і характеристика відходів підприємства
 • Порядок поводження з небезпечними відходами
 • Додатки з формами первинного обліку відходів, журналів, звітів з поводження з відходами, талонів тощо

План дій

 • Візуальне обстеження підприємства з метою визначення джерел утворення, тимчасового розміщення та видалення відходів (1-5 робочих днів)
 • Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
 • Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника)
 • Складання інструкції щодо поводження з відходами виробництва (1-3 місяця)
 • Погодження  інструкції з Замовником (строк залежить від Замовника)
 • Погодження  інструкції з державними органами згідно чинного законодавства (30 календарних днів)

Вартість та строки виконання робіт

Вартість розробки інструкції щодо поводження з відходами виробництва залежить від складності технологічного комплексу підприємства, кількості об’єктів утворення, поводження та утилізації відходів, наявності полігонів.