Підготовка та подача Декларації про відходи

Опис та нормативно-правова база

Закон України “Про управління відходами” що вступив в дію 9 липня 2023 року, наближає нормативно-правове регулювання відносин у сфері управління відходами до вимог відповідних директив ЄС та спрямований на покращення стану навколишнього середовища і створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами. Одним із таких інструментів є декларування відходів.

Декларація про відходи – документ, який згідно з цим Законом подають утворювачі відходів у разі, якщо їхня діяльність призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Заявник — утворювач або власник відходів, діяльність якого призводить до утворення небезпечних відходів, або власник відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн, які подають щороку декларацію шляхом використання інформаційної системи управління відходами (далі — система), що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема

Як та коли подавати?

Відповідно до ст. 45 даного Закону

Подання декларації про відходи здійснюється в електронному вигляді через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, інформаційну систему управління відходами.

Декларація формується програмними засобами системи у формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених формою декларації про відходи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 556 “Деякі питання подання декларації про відходи”

Декларація подається заявником один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення форми

Склад декларації про відходи

  • Дані заявника
  • Дані щодо утворення відходів або набуття права власності на відходи
  • Дані щодо збирання побутових відходів
  • Дані щодо здійснення операцій з оброблення відходів, зокрема небезпечних
  • Дані щодо передачі відходів

Вартість послуги

Ми готові допомогти підготувати та зареєструвати відповідним чином декларацію про відходи . Ці роботи виконуються, як у складі додаткових робіт з у сфері управління відходами так і окремо.

Вартість комплексу послуг з підготовки та реєстрації декларації про відходи залежить від кількості промислових майданчиків, кількості видів відходів та наявної документації.