Законодавство в сфері атмосферного повітря

Закони України

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Цей Закон є базовим в галузі регулювання якості атмосферного повітря, визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМ України № 314 від 18 березня 2022 р. “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”

Постановою передбачено отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за декларативним принципом. Зокрема, у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг)

Постанова КМ України від 14.08.2019 р. № 827 “Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”

Встановлює основні вимоги до організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, визначає джерела його фінансування, взаємовідносини центральних органів виконавчої влади в організації та проведенні моніторингу

Постанова КМ України від 29 листопада 2001 р. №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

Постанова КМ України від 13 грудня 2001 р. №1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Визначає єдину систему ведення в галузі охорони атмосферного повітря державного обліку об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і на стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів

Постанова КМ України від 28 грудня 2001 р. №1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря із стаціонарних джерел

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря»

Встановлює механізм розроблення та затвердження науково обґрунтованих нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з метою уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам забруднення атмосферного повітря

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря»

Встановлює механізм розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів, який здійснюється на стан атмосферного повітря

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»

Встановлює єдиний механізм погодження, видачі та анулювання дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»

Встановлює єдиний механізм проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №303 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел на забруднення атмосферного повітря»

Визначає основні вимоги до розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря

Накази Міндовкілля України

Наказ Мінекоресурсів України від 30.07.2001 р. №286 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»

Установлює єдиний порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі

Наказ Мінекоресурсів України від 14.03.2002 р. №104 «Про затвердження Переліку речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір»

Містить перелік речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір

Наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002 р. №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»

Інструкція встановлює критерії взяття на державний облік об’єктів у залежності від видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та обов’язкові вимоги щодо єдиного на території України порядку подання матеріалів для взяття на державний облік підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел

Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 р. №317 «Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Містить перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

Наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для діючих стаціонарних джерел і тих, що проектуються, будуються або модернізуються. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності належать до типу нормативів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52 “Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів”

Встановлює правила технічної експлуатації установок очистки газів (ГОУ) суб’єктами господарювання, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, експлуатують ГОУ

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17.09.2010 р. №407 “Методичні рекомендації щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря”

Встановлює методичні рекомендації щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 р. №277 “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря”

Методика встановлює порядок визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснених юридичними особами незалежно від форми власності та господарювання, фізичними особами – підприємцями, а також юридичними особами – нерезидентами

Методика не застосовується при виявленні порушень законодавства про охорону атмосферного повітря, вчинених суб’єктами господарювання внаслідок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із неорганізованих стаціонарних та пересувних джерел викидів, а також діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан та при викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря які сталися внаслідок дій непереборних сил природи чи воєнних дій

Наказ Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448 “Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами”

Інструкція встановлює вимоги в частині побудови, оформлення та змісту документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами існуючими та новоствореними об’єктами з урахуванням даних, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об’єкті / промисловому майданчику

Технологічні нормативи

Постанова КМ України від 28 грудня 2001 р. № 1780 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”

Порядок визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря із стаціонарних джерел.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 р. №541 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, поширюються на теплосилові установки номінальною тепловою потужністю більше 50 МВт, які встановлені або будуть встановлені на теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях, підприємствах та в котельнях

Даний документ встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок, призначених для виробітку енергії при спалюванні твердого, рідкого та газоподібного палива, а також відходів вуглезбагачення, за винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.01.2009 р. №23 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тон в день»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для цементного виробництва, а саме — обертових випалювальних печей, холодильників клінкеру, цементних, вугільних і сировинних млинів, сушильних агрегатів

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.09.2009 р. №507 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для коксохімічніх підприємств галузі чорної металургії

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.10.2009 р. №524 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні «на випуск»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, із устаткування для виробництва нормального електрокорунду з бокситової сировини в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні «на випуск» потужністю 10,5 МВ·А після очищення відхідних газів в установках очистки газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13.10.2009 р. №540 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для котелень, оснащених теплосиловими установками номінальною тепловою потужністю менше 50 МВт і призначених для спалювання лушпиння соняшнику з метою виробітку енергії, за винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.01.2012 р. №18 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тон на добу»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виготовлення скла, включаючи скловолокно, а саме — ванних печей безперервної дії

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 670 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тон на день»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітрядля закритих, відкритих, напівзакритих (відкритих з низьким зонтом) та герметичних рудовідновних електротермічних печей плавки марганцевих та кремнієвих феросплавів після очищення відхідних газів в установках очищення газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 671 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для виробництва агломерату, а саме — агломераційних машин

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.07.2015  № 260 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виробництва вапна в обертових випалювальних печах

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.07.2015  № 261 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого рафінування сталі)”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виробництва сталі, а саме – процесс позапічної обробки сталі технологічного рафінування сталі у конвертері з донною продувкою газокисневими сумішами

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.07.2015  № 262 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину (кисневих конвертерів)”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виробництва сталі, в тому числі кисневих конвертерів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.12.2015  № 504 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виробництва чавуну, в тому числі доменні печі та повітронагрівачі

Парникові гази

Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

Цей Закон визначає рамкові правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами

Постанова КМ України від 23 вересня 2020 р. № 880 “Перелік видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації”

Таблиця в який наведено види діяльності та парникові гази, викиди яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації

Постанова КМ України від 23 вересня 2020 р. № 960 “Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів”

Порядок визначає загальні вимоги до здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів від установок, процедуру розробки та узгодження Плану моніторингу та Звіту оператору, категорії установок та матеріальних потоків, методики моніторингу

Постанова КМ України від 23 вересня 2020 р. № 959 “Порядок верифікації звіту оператора про викиди парникових газів”

Порядок встановлює процедуру та вимоги до попереднього аналізу установки, інформації що надає оператор установки, плану верифікації, відвідування установки, аналізу ризиків, а також вимоги до верифікаторів

Інші документи

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173 Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

Встановлює державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів, які включають основні гігієнічні вимоги до планування і забудови як нових, так і існуючих міських  та сільських поселень України, їх санітарного упорядкування та оздоровлення

Директиви Європейського союзу

Директива 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 року «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок»

Директива 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 року “Щодо заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів, торгуючи в межах Співтовариства та про внесення змін до Директиви Ради 96/61/ЄС”

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи»

Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року “Про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)”