Розробка проектів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти

Проекти нормативів гранично-допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти, які розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, затверджуються та видаються одночасно з дозволом.

Законодавчо-нормативною базою для складання проектів ГДС є:

ГДС речовини – маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу.

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів, тобто науково обгрунтованих значень концентрації забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем.

Термін дії нормативів ГДС встановлюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є: закінчення терміну дії нормативів, зміна умов водокористування, зміна категорії якості води у водному об’єкті, зміна законодавчої та нормативної бази.

При розробці проектів нормативів ГДС враховуються наступні показники:

  • норми якості води в контрольних створах водних об’єктів;
  • фонова якість води водного об’єкта;
  • умови скиду зворотних (стічних, скидних, дренажних) вод;
  • розрахункові умови скиду зворотних вод;
  • асимілююча спроможність водного об’єкта, тобто здатність прийняти певну масу речовини в одиницю часу без порушення норм якості води;
  • гранично допустимі скиди (ГДС) речовин;
  • тимчасово погоджені скиди речовин;
  • план заходів щодо досягнення ГДС речовин;
  • гранично допустимий рівень токсичності зворотної води та ін.

Вартість послуги та строки надання

Вартість робіт з підготовки заявки та отримання дозволу на спеціальне водокористування залежить від кількості водоскидів, обсягу скидання забруднюючих речовин, складу та властивостей вод, що скидаються, умов водокористування, категорії водного об’єкту для скидів води, потреби в додаткових дослідженнях, виконання водоохоронних заходів та ін. факторів. Строки виконання робіт складають від 3 місяців до 6 місяців в залежності від умов.

Завантажити стандартний графік отримання дозволу на спеціальне водокористування

Усі строки взяті по максимуму. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.