Визначення показників емісій (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Опис та нормативно-правова база

Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничих процесів підприємства розробляються відповідно до Податкового кодексу України N 2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доручення Кабінету Міністрів України від 02.09.99 р. за №19542/16 з урахуванням європейського Керівництва EMEP/EEA з інвентаризації викидів (раніше йменувалося Керівництвом з інвентаризації викидів забруднюючих речовин CORINAIR).

Показник емісії (питомий викид) – величина, яка встановлює залежність між кількістю забруднюючої речовини (або їх суміші), що викидається в атмосферне повітря та діяльністю, пов’язаною з цим викидом.

При визначенні питомих викидів використовуються дані прямих інструментальних вимірювань, а також дані, які містяться у узгоджених діючих обгрунтовуючих документах на викиди, одержаних в ході інвентаризації викидів забруднюючих речовин. Розрахунки питомих викидів виконуються на основі Типової методики визначення питомих викидів від основних виробництв по галузях промисловості, яка затверджена в Мінприроди України 25.12.2000 р. Оформлення звіту відбувається за типовою Формою надання показників емісії (питомих викидів) промислових виробництв.

Узгодження розроблених Показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничих процесів підприємства відбувається у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Термін погодження показників емісії – 5 років.

Затверджені у встановленому порядку питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря обов’язкові для застосування при визначенні валових обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві під час ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря та обчислення збору, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

Використання показників емісії (питомих викидів) при інвентаризації дозволяє оцінити валові (т/рік) та середньостатистичні (кг/годину) викиди розрахунковим методом на основі найбільш зручних еколого-технологічних характеристик процесів.

Вартість та строки виконання робіт

Вартість комплексу робіт з визначення показників емісій (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря залежить від специфіки виробництва, кількості промислових майданчиків, кількості та типів джерел викидів, необхідності інструментальних вимірів та їх кількості, обсягів виробництва та ін. факторів. Строки виконання робіт складають від 2 до 5 місяців з дати передачі вихідних даних в залежності від складності підприємства, кількості джерел викидів, необхідності проведення інструментальних вимірів.

План дій

  1. Візуальне обстеження підприємства з метою ознайомлення зі структурою та технологічними процесами (1-5 робочих днів).
  2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника).
  3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних).
  4. Проведення інструментальних вимірів на окремих джерелах викидів Замовника (в разі необхідності) (1-2 місяця)
  5. Складання звіту з визначення показників емісій (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря (1-4 місяця).
  6. Узгодження звіту у Мінприроди України згідно чинного законодавства (30 календарних днів).

 

Завантажити стандартний графік отримання погодженого звіту з показниками емісії (питомими викидами) забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Усі строки взяті по максимуму. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.