Законодавство в сфері поводження з відходами

Закони України

Закон України від 20 червня 2022 р. “Про управління відходами”

Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 19 грудня 2023 № 1328 “Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів”

Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів

Постанова КМУ від 05 грудня 2023 №1279 “Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами”

Порядок визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування інформаційної системи управління відходами, яка ведеться у вигляді електронної бази даних з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами у сфері управління відходами

Постанова КМУ від 20 жовтня 2023 № 1102“Про затвердження класифікації відходів та Національного переліку відходів”

Порядок визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище або зменшення такого впливу)

Постанова КМУ від 5 вересня 2023 № 947“Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами”

Порядок визначає механізм розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами (планів управління відходами територіальної громади)

Постанова КМУ від 30 червня 2023 № 667 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами”

Порядок визначає механізм розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами

Постанова КМУ від 07.05.2022 р. № 556 “Деякі питання подання декларації про відходи”

Встановлює механізм подання декларації про відходи суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких відповідає досягненню значень показника загального утворення відходів від 50 до 1000 умовних одиниць

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів”

Визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів. Реєстр місць видалення відходів — це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об’єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

Визначає правила ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів — це комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”

Встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними

Постанова КМУ від 13 липня 2000 р. № 1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”

Визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України

Накази Міндовкілля України

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2000 р. № 165 “Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням”

Містить Перелік небезпечних властивостей віходів, їх кодування та опис

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 07.07.2008 р. № 342 “Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари та Інструкції щодо її заповнення”

Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи-підприємці, у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари

Інші документи

Наказ Державної служби статистики України від 02.05.2023 № 167  Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) “Звіт про відходи””

Містить посилання на форму державного статистичного спостереження про утворення та поводження з відходами