Законодавство в сфері поводження з відходами

Закони України

Закон України від 05 березня 1998 р. «Про відходи»

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»

Визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів. Реєстр місць видалення відходів — це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об’єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

Визначає правила ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів — це комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними

Постанова КМУ від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»

Визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України

Постанова КМУ від 18.02.2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

Встановлює механізм подання декларації про відходи суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких відповідає досягненню значень показника загального утворення відходів від 50 до 1000 умовних одиниць

Накази Мінприроди України

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 14.01.1999 р. № 12 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів»

Спеціальний паспорт місця видалення відходів (далі — МВВ) складається власником МВВ відповідно до цієї Інструкції. Дані паспорта МВВ, після його затвердження і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру місць видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 17.02.1999 р. № 41 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм: форма 1 — реєстрова карта об’єкта утворення відходів (ОУВ); форма 2 — реєстрова карта об’єкта оброблення та утилізації відходів (ООУВ). Реєстрові карти складають власники ОУВ та ООУВ відповідно до цієї Інструкції. Дані реєстрових карт, після затвердження їх і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2000 р. № 165 «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»

Містить Перелік небезпечних властивостей віходів, їх кодування та опис

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 07.07.2008 р. № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари та Інструкції щодо її заповнення»

Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи-підприємці, у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари

Інші документи

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення»