Перевірка ефективності та розробка паспортів газоочисних установок

Опис та нормативно-правова база

Роботи з перевірки ефективності роботи газоочисних установок (ГОУ) та розробки паспортів ГОУ у відповідності з Наказом Міниприроди № 454 від 26.11.2015.

Згідно Наказу № 454 власник ГОУ зобов’язаний здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ) 2 рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, 1 раз на рік – для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню. Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка ефективності роботи ГОУ здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.

Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлюються Актом перевірки ефективність роботи ГОУ на джерелі викиду. Перевірку ефективності роботи ГОУ здійснюють лабораторії, які атестовані на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань. При експлуатації багатоступеневих ГОУ треба здійснювати перевірку ефективності їх роботи окремо на кожному ступені очистки.

Власник зобов’язаний проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше 2 разів на рік комісією, яка призначається власником. За результатами огляду складається Акт перевірки технічного стану ГОУ на джерелі викиду (утворення). У разі виявлення недоліків розробляються заходи щодо їх усунення.

Власник ГОУ зобов’язаний розробити Паспорт на кожну ГОУ. Оригінали обох актів додаються до паспорта ГОУ. Також до паспорту ГОУ вносяться зміни, проведені під час ремонтних робіт.

Згідно Наказу Міниприроди № 454 від 26.11.2015 з Правил технічної експлуатації установок очистки газу виключений розділ VI, який стосувався реєстрації ГОУ в органах Мінприроди. Таким чином, згідно чинного законодавства реєстрація ГОУ в державних органах не потрібна.

Вартість та строки виконання робіт

Вартість комплексу робіт та строки виконання робіт з перевірки ефективності та розробки паспортів ГОУ залежить від кількості та типів ГОУ. Продуктивність перевірки ефективності ГОУ складає приблизно 5-15 джерел на день, а оформлення паспортів ГОУ – 5-10 паспортів на день.

План дій

  1. Візуальне обстеження підприємства з метою ознайомлення зі структурою та технологічними процесами (1-5 робочих днів)
  2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних)
  4. Проведення перевірки ефективності роботи ГОУ (від 2 тижнів до 1-2 місяців, в залежності від кількості та складності ГОУ, якими обладнані джерела викидів)
  5. Складання паспортів ГОУ (від 2 тижнів до 1-2 місяців, в залежності від кількості та складності ГОУ, якими обладнані джерела викидів)
  6. Підписання паспортів ГОУ відповідальними особами підприємства (строк залежить від Замовника)