Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

Опис та нормативно-правова база

Закон України “Про управління відходами” 9 липня 2023 року набув чинності та зобов’язує (ст.17, пункт 9) суб’єктів господарської діяльності у сфері управління відходами мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

Згідно ст 42. “Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів”

Видача, відмова у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів здійснюються відповідно до законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги” з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Метою Закону визначено удосконалення системи управління відходами, забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив, визначення правових, організаційних, економічних засад та механізмів для запобігання або зменшення утворення відходів, сприяння підготовці їх до повторного використання і відновленню як вторинної сировини та енергетичних ресурсів, створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами; залучення інвестиції для регіонального та місцевого розвитку і поліпшення стану довкілля та здоров’я населення.

Законом передбачено, що суб’єкти господарювання у сфері управління відходами, тобто ті, які здійснюють господарську діяльність, в результаті якої утворюються відходи (комунальні підприємства, виробники, підприємства, що утворюють відходи, в тому числі небезпечні) зобов’язані мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів. Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів затверджується Кабінетом Міністрів України. Видача дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та надання відмови у видачі здійснюються центральним органом виконавчої влади.

Постанова КМУ від 19 грудня 2023 № 1328 “Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів”

Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів

Перелік документів для отримання

Для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів суб’єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, заяву про отримання дозволу, до якої додаються наступні документи та відомості:

 • відомості про назву та код відходів згідно з Національним переліком відходів, відомості про їх склад та властивості, обсяги, для яких передбачається здійснення операції з оброблення;
 • відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з оброблення відходів та код здійснення планованої операції відповідно до додатка 1 або додатка 2 Закону;
 • відомості про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;
 • відомості про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів;
 • копія розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб у сфері управління відходами;
 • відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля – у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Для операцій захоронення відходів на полігоні додатково до вищезазначеного переліку документів, подаються:

 • опис гідрологічних і гідротехнічних характеристик місця розташування;
 • відомості про проектний обсяг видалення відходів та розрахунковий строк експлуатації;
 • відомості про природно-геологічні характеристики, відомості про техніко-технологічні характеристики видалення відходів;
 • проект рекультивації, опис заходів і технологій, які будуть застосовані для припинення експлуатації та догляду за полігоном після припинення його експлуатації.

Для об’єкта, на якому планується здійснення операції з термічного оброблення відходів, додатково до вищезазначеного переліку документів подається також план моніторингу.

Вартість послуги та строки надання

 • Вартість комплексу послуг з отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів залежить від кількості промислових майданчиків, кількості видів відходів та полігонів, наявної документації.
 • Строки надання послуг складають від 3 місяців в залежності від складності підприємства.