ESG та корпоративна нефінансова звітність

Опис послуги та чому це важливо

Критерії ESG​

 • Екологічні критерії (E – англ. Environmental) визначають ступінь залучення компанії до збереження навколишнього середовища. Це включає такі питання, як викиди парникових газів, забруднення довкілля та використання природних ресурсів, а також дотримання екологічних законів. Ефективна стратегія ESG (Environmental, Social, Governance) передбачає боротьбу з операційними витратами, такими як використання сировини, води чи вуглецю, що може позитивно вплинути на прибуток компанії.
 • Соціальні критерії (S – англ. Social) відображають ставлення компанії до персоналу, постачальників, клієнтів та партнерів. Це також охоплює здоров’я та безпеку працівників, запобігання використанню дитячої та рабської праці, професійний розвиток працівників, умови праці, дотримання прав людини та відповідальність перед клієнтами щодо якості товарів.
 • Управлінські критерії або критерії корпоративного управління (G – англ. Governance) пов’язані з ефективністю керівництва, обгрунтованістю оплати праці керівників, правами акціонерів, якістю аудиту, запобіганням шахрайства та корупції.

Чому це важливо саме для вас?

Звітування про показники ЕSG (Environmental, Social and Governance) стає все більш важливим для компаній з кількох причин:

 • Підвищення інвестиційної привабливості: Інвестори, включаючи інституціональні фонди та пенсійні фонди, все частіше враховують показники ЕSG при прийнятті рішень про інвестування. Це означає, що компанії, які активно звітують про свою ЕSG-діяльність, стають привабливішими для інвесторів, що може призвести до збільшення капіталізації компанії.
 • Покращення репутації та залучення клієнтів: Більшість споживачів та клієнтів на розвинених ринках бажають придбати товари та послуги від компаній, що дотримуються принципів сталого розвитку. Тому звітування за ЕSG може допомогти компаніям поліпшити свою репутацію та залучити нових клієнтів.
 • Мінімізація ризиків: Компанії, які активно працюють у сфері ЕSG, можуть знизити ризики, пов’язані зі змінами клімату, соціальною відповідальністю та управлінням ризиками. Це може позитивно позначитися на фінансових показниках компанії.
 • Відповідність регулятивним вимогам: У багатьох країнах уряд встановлює регулятивні вимоги щодо звітування за ЕSG. Компанії, які не дотримуються цих вимог, можуть бути піддані штрафам та іншим санкціям.

Отже, звітування за ЕSG стає все більш важливим для компаній, які бажають залишатися конкурентоспроможними та залучати інвестиції

Чому саме ми?

 • №1 компанія в Україні на ринку екологічних послуг для бізнесу
 • Більше 600 успішно реалізованих проектів у різних сферах
 • Більш 50 клієнтів – всі найбільші промислові підприємства України
 • Представництва в Києві, Харькові, Запоріжжі, Кривому Розі
 • Консультант Світового банку щодо викидів парникових газів

Завдяки наявності висококваліфікованих експертів і глибокому розумінню принципів, що лежать в основі визначення ESG-рейтингу, наша компанія надає послуги з розробки необхідних документів та звітів, які повинні бути доступні широкому загалу, з метою підвищення шансів отримання вищого рейтингу за ESG.

Послуги

ESG аудит

Наша компанія здійснює аналіз політик компаній, пов’язаних з різними аспектами та принципами соціальної відповідальності. Ми проводимо опитування серед співробітників і співробітниць, щоб отримати їхню думку та сприяти залученню різноманітних поглядів.

Наша команда також готує рекомендації щодо розробки політик і практик соціальної відповідальності з метою покращення Критеріїв Соціальної Відповідальності компанії та її рівня відповідальності за наслідки своєї діяльності перед суспільством і довкіллям. Наш підхід спрямований на забезпечення того, щоб компанія дотримувалася найвищих стандартів соціальної відповідальності та мала позитивний вплив на своє оточення.

Розробка ESG стратегій

Ми повністю розуміємо вашу мету і підхід до розробки стратегій з Критеріїв Соціальної Відповідальності. Ваш фокус на реальних змінах в компанії та відносинах зі зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) є важливим і сприяє налагодженню сталого розвитку.

Наша компанія також покладає особливий акцент на реальні зміни та впровадження стратегій соціальної відповідальності. Ми віддані принципам, які покращують діяльність компаній та стимулюють позитивний вплив на соціальну сферу та довкілля.

Наша мета – сприяти вам у досягненні ваших цілей і впровадженні реальних змін в компанії. Ми готові працювати з вами, щоб створити стратегії соціальної відповідальності, які принесуть значимі покращення і сприятимуть змінам у вашій компанії та відносинах зі зацікавленими сторонами.

Підготовка нефінансових звітів за різними стандартами (GRI, ISO, …)

Наша компанія готова надати вам допомогу у підготовці нефінансового звіту відповідно до міжнародних стандартів. Ми маємо досвід у розробці та впровадженні ефективних систем звітування, які дозволяють компаніям представляти свої нефінансові показники згідно з вимогами міжнародних стандартів.

Наш підхід полягає в тому, щоб сприяти сталості процесів звітування, розробляючи модель звітування, яка враховує конкретні потреби вашої компанії та відповідає вимогам міжнародних платформ.

Наша команда експертів з нефінансового звітування готова працювати з вами, надавати консультації та підтримку у розробці та впровадженні нефінансового звіту відповідно до міжнародних стандартів. Ми прагнемо забезпечити вас надійними інструментами для звітування, які допоможуть вам підтвердити ваше зобов’язання до сталого розвитку і прозорості перед своїми зацікавленими сторонами.

Аналіз сайту компанії з точки зору сталого розвитку та ESG

Аналіз індексу відбувається на основі провідних рейтингових агенцій. Ми можемо допомогти у створенні сайту в контексті сталого розвитку та ESG.

Аналіз конкурентного середовища з точки зору ESG рейтингів

Ми готові надати вам послугу підбору ESG рейтингів наявних конкурентів у вашій країні та в світі. Наша команда проведе детальний аналіз компаній, що діють у вашій галузі, та збере відповідну інформацію про їхні ESG показники та діяльність.

На основі цього аналізу ми надамо вам рекомендації щодо покращення вашого власного рейтингу ESG. Ці рекомендації будуть орієнтовані на ваші конкретні потреби та можуть включати пропозиції щодо поліпшення екологічних показників, соціальних політик, корпоративного управління та взаємодії зі зацікавленими сторонами.

Наша мета – допомогти вам зрозуміти вашу конкурентну позицію в контексті ESG рейтингів і надати вам стратегічні рекомендації для поліпшення вашого рейтингу. Ми прагнемо досягти реальних змін в вашій компанії та сприяти вашому успіху у сфері сталого розвитку. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб обговорити більше деталей та розпочати співпрацю.

Аналіз поточної звітності з ESG з метою покращення власної оцінки

Вже Звітуєте по ESG, але не задоволені оцінками рейтингових агенцій? Розуміння вашої потреби у поліпшенні оцінок рейтингових агентств є нашим пріоритетом.

Наша компанія з задоволенням проаналізує вашу існуючу звітність щодо ESG і надасть вам рекомендації, як краще висвітлити інформацію, що стосується екологічних, соціальних і корпоративних аспектів вашої діяльності. Ми ретельно оглянемо ваші звіти, політики, практики та процеси, пов’язані з ESG, і запропонуємо конкретні кроки для поліпшення вашої звітності та оцінок рейтингів.

Наші рекомендації будуть націлені на розширення та покращення вашого звітування по ESG, включаючи важливі показники, конкретні цілі, механізми вимірювання та документацію. Ми також допоможемо вам створити чіткий та комплексний звіт, що відображатиме вашу ефективну діяльність у сфері сталості та соціальної відповідальності.

Наша мета – допомогти вам досягти кращих результатів у ваших ESG рейтингах та забезпечити високий ступінь прозорості та відповідності стандартам.

Вартість послуг

Вартість комплексу послуг залежить від кількості багатьох факторів і потребує індивідуальних розрахунків. Зв’яжиться з нами для обговорення деталей