Отримання ліцензії на здійснення операцій з оброблення відходів та супровід ліцензування

Опис та нормативно-правова база

Закон України “Про управління відходами” що вступив в дію 9 липня 2023 року, наближає нормативно-правове регулювання відносин у сфері управління відходами до вимог відповідних директив ЄС та спрямований на покращення стану навколишнього середовища і створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами. Одним із таких інструментів є ліцензування господарської діяльності з управління небезпечними відходами

Господарська діяльність з управління небезпечними відходами здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” , з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та відповідно до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами

Яка діяльність належить до управління небезпечними відходами?

  • Комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів
  • Збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту з метою їх оброблення або видалення

Коли ліцензія не потрібна?

  • Діяльність з приймання та зберігання відходів, якщо протягом одного року прийняті чи утворені відходи передаються суб’єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами
  • Діяльність із збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів у порядку визначеному законодавством
  • Діяльність аварійно-рятувальних формувань, пов’язана з ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Порядок отримання ліцензії

Порядок отримання Ліцензії визначено у статтях 10-13 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, вичерпний перелік документів та вимог – у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Наразі Ліцензії видає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пакет документів направляється:

  • нарочно
  • поштовим відправленням з описом вкладення
  • в електронній формі (через Єдиний державний портал адміністративних послуг)

Для видачі ліцензії буде обов’язкова перевірка!

Строк здійснення перевірки не може перевищувати 20 робочих днів з дня отримання відповідної заяви.

  • Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), місця зберігання (майданчики та складські приміщення)
  • Виробничі приміщення мають забезпечувати запобігання забрудненню відходами навколишнього природного середовища, на кожне місце чи об’єкт зберігання та видалення відходів складається спеціальний паспорт, збирання та сортування відходів здійснюється за видами подальшого визначення найбільш оптимальних напрямків поводження з ними та ін.

Вартість послуги та терміни

Ми допоможемо підготуватись та отримати відповідним чином ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Ці роботи виконуються, як у складі додаткових робіт з у сфері управління відходами так і окремо.

Вартість та терміни комплексу послуг з підготовки та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами залежить від кількості промислових майданчиків, кількості видів відходів, наявної документації та штатної чисельності спеціалістів відповідного рівня підготовки.