Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Опис послуги та нормативно-правова база

Згідно статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі — Дозвіл) — це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам — підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений Постановою КМУ №302 від 13 березня 2002 року.

Дозвіл видається безоплатно на строк не менш як п’ять років:

 • суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, — Мінприроди за погодженням з Держсанепідслужбою;
 • суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи, — обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища через дозвільні центри за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби.

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання:

 • проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;

Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України № 7 від 10.02.1995.

Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України № 309 від 27.06.2006.

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України № 108 від 09.03.2006.

 • готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства;
 • оформляє заяву (розглядається протягом 30 календарних днів).

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря залежить від кількості промислових майданчиків, групи промислового майданчику (згідно п. 1.6 Інструкції), кількості та типів джерел викидів, наявності газоочисного обладнання.

Строки надання послуг складають від 3 місяців до 1 року в залежності від складності підприємства та кількості джерел викидів.

План дій

Наша компанія надає повній комплекс послуг з отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря «під ключ»:

 1. Візуальне обстеження підприємства з метою визначення кількості джерел викидів та їх типів (1-5 робочих днів).
 2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника).
 3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних).
 4. Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (1-6 місяців).
 5. Реєстрація інвентаризації державними органами згідно чинного законодавства (30 календарних днів).
 6. Замовлення довідок щодо кліматичних характеристик району та фонових концентрацій (1-2 тижні, тільки для промислових майданчиків 1-ї и 2-ї групи).
 7. Замовлення звіту щодо визначення центроїду промислового майданчику (2-4 тижні, тільки для промислових майданчиків 1-ї и 2-ї групи).
 8. Публікація заяви про наміри в місцевих засобах масової інформації для інформування громадськості (30 календарних днів). Отримання повідомлення від місцевої державної адміністрації щодо відсутності зауважень громадських організацій (1-2 тижні).
 9. Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (1-2 місяці).
 10. Оформлення пакету документів та подача його на узгодження із державними органами. 1-а група — Мінприроди, 2-а і 3-я група — місцева державна адміністрація (30 календарних днів).
 11. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Завантажити стандартний графік отримання дозволу для крупного промислового підприємства

Усі строки взяті по максимуму. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.