Розробка плану управління відходами

Опис та нормативно-правова база

Закон України “Про управління відходами” що вступив в дію 9 липня 2023 року, наближає нормативно-правове регулювання відносин у сфері управління відходами до вимог відповідних директив ЄС та спрямований на покращення стану навколишнього середовища і створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами. Відповідно до даного Закону підприємствам необхідно розробляти план управління відходами.

План управління відходами – це документ розроблений для визначення підходу до управління відходами на підприємстві, відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів.

Кого це стосується?

Відповідно до ст. 53 даного Закону

Розробляти план управління відходами необхідно утворювачам відходів, а саме, юридичним особам, суб’єктам управління відходами, які в процесі діяльності утворюють небезпечні відходи або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Що змінилось в управлінні відходами?

  • Нова дієва дозвільна система – закон врегульовує питання дозвільної системи, визначає необхідний пакет документів для отримання дозволів.
  • Децентралізація управління відходами – закон урегульовує питання розділення повноважень між міністерствами, органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади.
  • Багаторівневе планування – закон передбачає рух від державного плану управління відходами аж до планів управління відходами підприємств
  • Розбудова інфраструктури – закон передбачає приведення усіх існуючих місць видалення відходів у відповідність, а ті, які не відповідатимуть європейським нормам, будуть закриті. Регіональний план управління відходами визначатиме, які місця видалення відходів можна використовувати, а які мають бути рекультивовані, скільки та яких підприємств для оброблення відходів потрібно збудувати.
  • Європейські принципи – ієрархія управління відходами, розширена відповідальність виробника, «забруднювач платить». Розширена відповідальність виробника (РВВ) передбачає, що виробник несе повну відповідальність за продукцію, яку випустив на ринок: збір, повторне використання, переробку чи утилізацію упаковки. Це європейський досвід, який має стимулювати бізнес до мінімізації утворення відходів та до їх переробки.

Постанова КМУ від 5 вересня 2023 № 947“Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами”

Порядок визначає механізм розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами (планів управління відходами територіальної громади)

Постанова КМУ від 30 червня 2023 № 667 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами”

Порядок визначає механізм розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами

Склад плану управління відходами

  • Прогнозні показники утворення відходів
  • Код та найменування відповідно до державного класифікатора відходів
  • Дані щодо їх належного збирання, перевезення, оброблення
  • Заходи, яких планується вжити для запобігання утворенню та зменшення обсягів відходів

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з розробки плану управління відходами залежить від кількості промислових майданчиків, кількості видів відходів та полігонів, наявної документації.

Строки надання послуг складають від 3 місяців в залежності від складності підприємства.