Інвентаризація відходів

Опис послуги та нормативно-правова база

Роботи з інвентаризації відходів виконуються для підприємств будь-якої виробничої спрямованості, установ та організацій всіх форм власності у відповідності з положеннями Закону України «Про відходи» та Постанови КМУ від 01.11.1999р. №2034, а також з врахуванням місцевої специфіки у сфері державного обліку відходів.

Необхідність ведення реєстру об’єктів утворення, обробки та утилізації відходів обумовлена

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 31.08.1998 г. №1360 «Об утверждении Порядка ведения реестра объектов образования, обработки и утилизации отходов», производственные предприятия должны вести реестр объектов образования, обработки и утилизации отходов на основании проведенной инвентаризации отходов производства.

Під інвентаризацією відходів розуміють комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними.

Погоджений звіт з інвентаризації відходів безстроковий, проте він потребує коригування в разі суттєвих змін технології та обсягів виробництва, які впливають на кількість видів утворюваних відходів, їх обсяги, склад та ін. властивості.

Робота над інвентаризацією відходів складається з наступних основних етапів:

 • Виявлення та ідентифікація відходів — виконується на підставі зовнішнього обстеження місць утворення відходів, аналізу виробничої структури та технології основного та допоміжного виробництва, матеріально-сировинних балансів технологічних процесів
 • Визначення класів небезпеки відходів розрахунковим або лабораторним способами на підставі аналізу їх фізико-хімічного складу та інших властивостей
 • Визначення місць та способів тимчасового розміщення відходів на території підприємства, напрямів і методів переробки, утилізації та видалення відходів
 • Визначення відповідності відходів підприємства Жовтому та Зеленому перелікам відходів згідно Постанові КМУ від 13.08.2000р. № 1120
 • Обгрунтоване присвоєння відходам кодів згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96
 • Розрахунок гранично-допустимих та питомих показників утворення відходів у технологічних процесах з урахуванням особливостей виробничих процесів, матеріально-сировинних балансів, обсягів виробництва, джерел утворення відходів
 • Розрахунок показника загального утворення відходів (ПЗУВ) згідно Постанови КМУ від 31.08.1998р. № 1360 та показника питомого утворення відходів (ППУВ) згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 17.02.1999р № 41
 • Надання пропозицій щодо організації системи обліку та поводження з промисловими відходами у відповідності з чинними законодавством та нормативними вимогами

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу робіт з інвентаризації відходів залежить від кількості відходів,  наявності та якості виконання попереднього звіту з інвентаризації відходів, необхідності та способу визначення класів небезпеки відходів. Строки виконання робіт складають від 3 місяців до 1 року в залежності від складності підприємства та кількості видів відходів і джерел їх утворення.

План дій

ТОВ «ЦЕРН» надає повний комплекс послуг з інвентаризації відходів «під ключ»:

 1. Візуальне обстеження підприємства з метою визначення джерел утворення, тимчасового розміщення та видалення відходів (1-5 робочих днів)
 2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
 3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних)
 4. Визначення класів небезпеки відходів розрахунковим або лабораторним способами (1 місяць)
 5. Проведення інвентаризації відходів (1-2 місяців)
 6. Погодження інвентаризації відходів Замовником (1-2 тижні)
 7. Погодження інвентаризації відходів державними органами згідно чинного законодавства (30 календарних днів)

 

Завантажити стандартний графік повного комплексу послуг щодо поводження з відходами

Усі строки взяті для підприємства, яке має приблизно 50 видів відходів. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.