Реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Опис та нормативно-правова база

ТОВ «ЦЕРН» виконує розробку реєстрових карт на об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів для подальшої державної реєстрації цих об’єктів, що є необхідною умовою для отримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та ліцензій на поводження з небезпечними відходами.

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, особливості складання та узгодження реєстрових карт на ці об’єкти встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». Для заповнення реєстрових карт використовуються дані попередньо проведенної інвентаризації відходів.

Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох частин: до першої частини реєстру включаються об’єкти утворення відходів (ОУВ), до другої частини — об’єкти оброблення та утилізації відходів (ООУВ) інших власників.

Показник загального утворення відходів (ПЗУВ) є критерієм включення ОУВ до реєстру, він розраховується за формулою:

ПЗУВ = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

де м1, м2, м3, м4 — умовні одиниці, які дорівнюють кількості утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

До реєстру включаються ОУВ, якщо ПЗУВ перевищує граничне значення у 1000 умовних одиниць на рік.

До реєстру також включаються ООУВ, якщо показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів складає від 100 тонн на рік.

Реєстр складається і ведеться на підставі реєстрових карт ОУВ та ООУВ, в яких містяться звітні дані щодо виробників відходів, об’єктів утилізації та оброблення відходів, а також відомостей, поданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Заповнені реєстрові карти погоджують з територіальними органами Держпродспоживслужби та подають на узгодження у місцевий Департамент екології та природних ресурсів. Після погодження реєстрових карт та присвоєння ним відповідного реєстрового номеру, дані реєстрових карт вносяться до Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Власники ОУВ та ООУВ щорічно надають дані про зміни в діяльності своїх об’єктів для внесення відповідних змін в реєстр та реєстрові карти.

Вартість та строки виконання робіт

Як правило, розробка реєстрових карт ОУВ та ООУВ входить у перелік додаткових робіт при виконанні інвентаризації відходів. Вартість розробки реєстрових карт залежить від кількості ОУВ, наявності та специфіки ООУВ, обсягів утворення, оброблення та утилізації відходів, їх класів небезпеки.

План дій

  1. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  2. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних)
  3. Складання реєстрових карт ОУВ та ООУВ (1-2 тижні)
  4. Погодження реєстрових карт ОУВ та ООУВ з Замовником (1-2 тижні)
  5. Узгодження реєстрових карт ОУВ та ООУВ з державними органами згідно чинного законодавства (30 календарних днів)

Завантажити стандартний графік повного комплексу послуг щодо поводження з відходами

Усі строки взяті для підприємства, яке має приблизно 50 видів відходів. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.