Паспорти місць видалення відходів (МВВ)

Опис та нормативно-правова база

ТОВ “ЦЕРН” виконує розробку паспортів місць видалення відходів будь-якої складності.

Згідно ст. 33 Закон України «Про відходи» визначається необхідність складання паспорту на кожне місце видалення відходів (МВВ), в якому вказуються найменування і код відходів згідно державного класифікатору відходів ДК 005-96, їх кількісний і якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць видалення та інформація про методи контролю та безпечної експлуатація цих місць.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” під МВВ розуміються спеціально відведені місця чи об’єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами. Постанова також визначає правила ведення реєстру МВВ, включенню до якого підлягають усі місця видалення відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо). Реєстр створюється і ведеться на підставі паспортів МВВ, звітних даних, що подаються виробниками відходів, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Паспорта МВВ необхідні підприємствам, які на своїй території довгостроково (понад 2 роки) зберігають відходи.

Інструкція щодо заповнення паспортів МВВ встановлені Наказом Мінприроди України від 14.01.1999р. № 12 “Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів”. Паспорт складається за матеріалами інвентаризації МВВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи вихідні дані проектів, матеріали виробничої паспортизації відходів (що утворювалися і видалялися), дані карток і відомостей прибутково-видаткових документів, дані моніторингу та спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Паспорт МВВ погоджується Держпроспоживслужбою та Дерпартаментом екології та природних ресурсів місцевої адміністрації. Затверджується паспорт МВВ у місцевій облдержадміністрації.

Вартість та строки виконання робіт

Вартість розробки паспортів МВВ залежить від кількості місць видалення відходів, складності природно-геологічних умов розміщення МВВ, обсягів та характеристики відходів, які видаляються у МВВ, технічних умов розміщення відходів та захисту довкілля від їх негативної дії тощо.

План дій

  1. Візуальне обстеження місць видалення відходів (1-5 робочих днів)
  2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника)
  4. Складання паспортів МВВ (1-2 тижні)
  5. Погодження паспортів МВВ Замовником (1-2 тижні)
  6. Погодження паспортів МВВ державними органами згідно чинного законодавства (2 місяця)

 

Завантажити стандартний графік повного комплексу послуг щодо поводження з відходами

Усі строки взяті для підприємства, яке має приблизно 50 видів відходів. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.