Паспорти місць тимчасового зберігання відходів

Паспорти на кожне місце (об’єкт) тимчасового зберігання відходів містять найменування та код відходів згідно з державним класифікатором, походження відходів,  їх кількісний та  якісний склад, агрегатний стан,  клас небезпеки, технічні характеристики місця тимчасового зберігання,  способи тимчасового зберігання відходів на майданчиках на території підприємства, а також розміри санітарно-захисних зон від місця зберігання відходів, засоби для розвантажувально-завантажувальних робіт, відомості про методи контролю та безпечної експлуатації місць тимчасового зберігання відходів, лабораторний контроль стану навколишнього середовища в районі розміщення місць зберігання відходів. Наявність паспортів тимчасового зберігання відходів та їх склад визначають «Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» ДСанПіН 2.2.7.029-99», затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01.07.1999 N 29, які не зареєстровані в Мінюсті (не мають юридичної сили і носять лише рекомендаційний характер) та втратили чинність про що свідчить повідомлення у газеті “Урядовий кур’єр”.

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва було прийнято рішення №33 від 15.07.2014 “Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 N 29 “Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” ДСанПіН 2.2.7.029-99″, оскільки її норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до частини першої ст. 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийняте це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Враховуючи невиконання рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у встановлений строк, неоскарження цього рішення та виходячи зі змісту повноважень, регламентованих частиною п’ятою статті 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомляється, що дія постанови Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 №29 “Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” ДСанПіН 2.2.7.029-99″, незареєстрованої в Міністерстві юстиції України, зупиняється з 16 вересня 2014 року.

Разом із тим, у відповідності із ст. 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами повинні:

  • здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів;
  • не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;
  • визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
  • вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються.

Тому, з метою дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства, а також належної організації способів розміщення відходів, що утворюються і тимчасово розміщуються в спеціально відведених місцях, системи їх обліку, а також здійснення контролю за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків (місць) зберігання відходів, суб’єктам господарювання рекомендується розробляти паспорти місць тимчасового зберігання відходів з метою покращення контролю за поводженням з відходами на власних об’єктах.

Завантажити стандартний графік повного комплексу послуг щодо поводження з відходами

Усі строки взяті для підприємства, яке має приблизно 50 видів відходів. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.