Виконання розрахунку вуглецевого сліду у відповідності до ISO 14067 або GHG protocol

Що таке вуглецевий слід

У 2015 році було прийнято «Паризьку кліматичну угоду», яка вперше поставила конкретну мету щодо обмеження глобального потепління значно нижче двох градусів у порівнянні з доіндустріальною епохою. Відповідно до оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди, країна взяла на себе зобов’язання до 2030 року зменшити викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року.

Вуглецевий слід/ Carbon Footprint – це сукупність викидів усіх парникових газів, які утворюються (прямо та опосередковано) внаслідок діяльності окремої людини, організації, міста, країни тощо. Вуглецевий слід розраховується для всього життєвого циклу товару або послуги, починаючи від його виробництва, транспортування, використання та до кінця його існування. Це дозволяє отримати найбільш точну картину впливу на довкілля.

Вуглецевий слід стає все більш важливим фактором для споживачів, які прагнуть жити більш екологічно відповідальним способом. Тому все більше компаній починають розраховувати і публічно оприлюднювати свій вуглецевий слід. Це дозволяє споживачам порівняти різні товари та послуги та зробити більш усвідомлений вибір. Результати розрахунку вуглецевого сліду також є важливим інструментом для добровільної звітності компаній про свій вплив на довкілля. Це дозволяє компаніям зрозуміти, де у їхній діяльності є найбільші викиди парникових газів, і вжити заходів для їх зменшення

Вуглецевий слід виражає в цифрах, скільки кілограмів парникових газів утворює певна організація, діяльність чи продукт.

Зазвичай у розрахунки включаються викиди:

 • вуглекислого газу
 • метану
 • закису азоту
 • інших шкідливих газів

Як вартість товарів виразити в грамах діоксиду вуглецю (CO2)?

Вуглецевий слід можна виразити в різних одиницях виміру, наприклад, у тонах CO2-еквіваленту або в грамах CO2. Для того, щоб перевести вартість товарів у грамах CO2, необхідно скористатися методикою розрахунку вуглецевого сліду

В даний час вимір вуглецевого сліду стає все більш популярним серед виробників способом виділити свої продукти на ринку, адже споживачі все частіше вибирають більш екологічні товари. Як відомо, СО2 і ряд інших парникових газів сприяють прискоренню зміни клімату. Тому вуглецевий слід може стати такою ж важливою характеристикою товару, як його якість і ціна.

Існує кілька методів розрахунку вуглецевого сліду:

 • ISO 14067, розроблена Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO)
 • GHG Protocol, розроблена Світовим фондом дикої природи (WWF) та Світовою бізнес-радою з питань сталого розвитку (WBCSD)
 • PAS 2050, розроблена Британським інститутом стандартів (BSI)
 • PEF
 • AFNOR BP X30-323-0
 • EN 15804

При розрахунку вуглецевого сліду виділяють три основні категорії викидів:

 • Scope 1 — прямі викиди, що виникають у результаті діяльності компанії, наприклад, викиди від спалювання палива на власних підприємствах;
 • Scope 2 — непрямі викиди, що виникають внаслідок використання енергії, наприклад, викиди від спалювання палива на електростанціях, з яких компанія отримує електроенергію;
 • Scope 3 — непрямі викиди, що виникають внаслідок діяльності компанії, але не безпосередньо пов’язані з її операціями, наприклад, викиди від транспортування товарів, виробництва сировини тощо.

Рівень деталізації розрахунку вуглецевого сліду залежить від цілей та потреб компанії. Наприклад, для добровільної звітності компанії зазвичай обмежуються розрахунком Scope 1 і Scope 2. Для того, щоб отримати більш точну картину впливу на довкілля, компанії можуть розрахувати також Scope 3. Якщо ви хочете, щоб ваш продукт був більш екологічно відповідальним, а ваша компанія була більш прозорою щодо свого впливу на довкілля, розрахунок вуглецевого сліду — це необхідний крок. Наш продукт допоможе вам зробити це швидко і точно

Найбільш універсальним та найпоширенішим методом розрахунку вуглецевого сліду міжнародний стандарт ISO 14067:2018.

Взаємозв’язок між стандартами ISO 14060 щодо парникових газів

ISO 14067:2018

Для того щоб уніфікувати методологію розрахунків вуглецевого сліду – сукупного обсягу вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу під час виробництва товару, та зробити цю інформацію доступною кінцевому споживачеві Міжнародна організація з стандартизації (ISO) розробила міжнародну технічну специфікацію ISO/TS 14067 “Парникові гази. Вуглецевий слід продукту. Вимоги та керівні вказівки з визначення кількості та обміну даними”.

ISO 14067:2018 — це стандарт, який містить вказівки щодо оцінки та перевірки вуглецевого сліду організації або проекту. Перевірка викидів вуглецю передбачає проведення аудиту третьої сторони, щоб переконатися, що методологія розрахунку викидів вуглецю, яка використовується для продукту.

Технічна специфікація ISO/TS 14067 встановлює принципи, вимоги та керівні рекомендації для кількісної оцінки вуглецевого сліду продукту та інформування про отримані результати споживачів та інших зацікавлених осіб.

Переваги розрахунку вуглецевого сліду для бізнесу

Розрахунок вуглецевого сліду може принести багато переваг для бізнесу, зокрема:

 • Підвищення конкурентоспроможності. Компанії, які розраховують і публічно оприлюднюють свій вуглецевий слід, демонструють свою відповідальність перед споживачами та інвесторами. Це може допомогти компанії підвищити свою конкурентоспроможність на ринку.
 • Заощадження грошей. Розрахунок вуглецевого сліду дозволяє компаніям виявити найбільші джерела викидів парникових газів. Це може допомогти компанії вжити заходів для їх зменшення, що може призвести до економії грошей на енергії, сировині та інших ресурсах.
 • Покращення іміджу. Розрахунок вуглецевого сліду та впровадження заходів щодо його зниження демонструє, що компанія піклується про навколишнє середовище. Це може допомогти компанії покращити свій імідж і залучити нових клієнтів.

Компанії з усього світу використовують розрахунок вуглецевого сліду для досягнення своїх цілей. Ось кілька прикладів:

 • IKEA розраховує вуглецевий слід для всіх своїх товарів і послуг. Це дозволяє компанії впроваджувати заходи щодо зниження викидів парникових газів на всіх етапах життєвого циклу своїх продуктів.
 • Coca-Cola розраховує вуглецевий слід для всієї своєї продукції, включаючи напої, упаковки та логістику. Це дозволяє компанії розробляти більш екологічно відповідальні продукти та процеси.

Apple розраховує вуглецевий слід для своїх продуктів і послуг. Це дозволяє компанії компенсувати свої викиди парникових газів, інвестуючи в проекти з відновлюваної енергетики

Етапи розрахунку вуглецевого сліду

 • Мета розрахунку. Для конкретного виробничого процесу, або для всього життєвого циклу товару (від видобутку сировини до використання та утилізації) або для організації/підприємства в цілому
 • Збір вихідних даних. Визначаються витрати на сировину, транспортування, виробництво, енергію, пакування, реалізацію, користування та утилізацію
 • Розрахунок викидів CO2. Кількість викидів парникових газів, зокрема CO2, у тоннах еквіваленту CO2 (тонн CO2e) для кожного етапу виробництва та використання товару, включаючи викиди, які пов’язані з виробництвом енергії, використанням пального, комплектуванням тощо
 • Звітність та аналіз. У звітній документації необхідно відобразити вуглецевий слід товару та проаналізувати результати, які інформуватимуть споживачів про екологічну відповідальність продукту

Вартість послуг

Вартість послуг з розрахунку вуглецевого сліду залежить від кількості багатьох факторів і потребує індивідуальних розрахунків. Зв’яжиться з нами для обговорення деталей