Технічний аудит газоочисної установки

Опис та нормативно-правова база

Наказ Міниприроди № 454 від 26.11.2015 Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу

Власник зобов’язаний проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше 2 разів на рік комісією, яка призначається власником. За результатами огляду складається Акт перевірки технічного стану ГОУ на джерелі викиду (утворення). У разі виявлення недоліків розробляються заходи щодо їх усунення.

Згідно Наказу № 454 власник ГОУ зобов’язаний здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ) 2 рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, 1 раз на рік – для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню. Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка ефективності роботи ГОУ здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.

Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлюються Актом перевірки ефективність роботи ГОУ на джерелі викиду. Перевірку ефективності роботи ГОУ здійснюють лабораторії, які атестовані на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань. При експлуатації багатоступеневих ГОУ треба здійснювати перевірку ефективності їх роботи окремо на кожному ступені очистки.

Власник ГОУ зобов’язаний розробити Паспорт на кожну ГОУ. Оригінали обох актів додаються до паспорта ГОУ. Також до паспорту ГОУ вносяться зміни, проведені під час ремонтних робіт.

Згідно Наказу Міниприроди № 454 від 26.11.2015 з Правил технічної експлуатації установок очистки газу виключений розділ VI, який стосувався реєстрації ГОУ в органах Мінприроди. Таким чином, згідно чинного законодавства реєстрація ГОУ в державних органах не потрібна.

Цінність технічного аудиту газоочисної установки для вашого підприємства

 • Оцінка економічної ефективності запланованих заходів щодо підвищення ефективності роботи газоочисної установки
 • Зменшення витрат на ремонти/заміни/модернізацію газоочисної установки за рахунок комплексного оцінювання роботи установок
 • Інформування про стан газоочисної установки на підприємствах
 • Дистанційне ефективне управління екологічними ризиками
 • Визначення зон відповідальності та залученість персоналу

Газоочисна установка (ГОУ)

Установка/устаткування призначене для уловлювання, нейтралізації, знешкодження у відхідних газах або вентиляційному повітрі забруднюючих речовин, що містяться в них, з метою запобігання забрудненню атмосферного повітря, що складається з одного або кількох апаратів очищення газу, допоміжного обладнання та комунікацій

Класифікація ГОУ

 СУХІ МЕХАНІЧНІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

 • гравітаційні
 • сухі інерційні
 • ротаційні пиловловлювачі

МОКРІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

 • інерційні
 • конденсаційні скрубери (механічні, ударно-інерційні, полі, насадкові, відцентрові)
 • скрубери Вентурі

ЕЛЕКТРИЧНІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

 • сухі
 • мокрі електрофільтри

СОРБЦІЙНІ АПАРАТИ

 • адсорбери
 • абсорбери

ФІЛЬТРИ

 • рукавні
 • волокнисті
 • коміркові
 • зернисті
 • з регенерацією (імпульсною зворотною промивкою ультразвуком)
 • з механічним і вібраційним струшуванням

АПАРАТИ ТЕРМІЧНОГО ТА ТЕРМОКАТАЛІТИЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

 • печі допалу
 • каталітичні реактори

СКЛАДНІ СИСТЕМИ

 • ГОУ з комбінованими методами очищення

АПАРАТИ ІНШИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ

Об’єкти аудиту

Газоочисне устаткування та пов’язані з ним комунікації або інші елементи та об’єкти, що аналізуються в межах аудиту:

 • Устаткування ГОУ
  • Корпус та металоконструкції
  • Вентиляційні установки
  • Газоходи, зонти та укриття
  • Пилозбірні бункери
  • Форсунки та зрошувальні пристрої
  • Інші елементи
 • Допоміжні системи (забезпечення енергоресурсами, водопостачання, шламовидалення та ін.)
 • Документація на ГОУ
  • Базовий проект
  • Режимні карти ГОУ
  • Режимні карти та технологічні інструкції для технологічного обладнання
  • Паспорти ГОУ
  • Регламенти, графіки, журнали щодо ремонту та обслуговуванню ГОУ
  • Проекти модернізації та переоснащення ГОУ

Етапи технічного аудиту ГОУ

 • Обстеження
  • виконання випробувань та вимірів
  • детальний огляд (розбиранні/збирання) складових компонентів ГОУ
  • аналіз проектної документації
  • оцінку умов експлуатації ГОУ
  • актуальність та коректність документації
  • оцінка якості та періодичності обслуговування ГОУ
 • Підготовка звіту – документ, що містить інформацію про результати проведення аудиту, включаючи повний перелік рекомендації щодо підвищення ефективності роботи газоочисної установки
 • Формування заходів – формування комплексу заходів, спрямованих на впровадження схвалених рекомендацій, розроблених за результатами технічного аудиту ГОУ, із зазначенням термінів та відповідальних за їх виконання

Реалізовані проекти

Економічний ефект від наших проведених техаудитів ГОУ – 2-5% СAPEX*

*за власними підрахунками та даними підприємств

Вартість послуги та строки надання

 • Вартість комплексу послуг з проведення технологічного аудиту ГОУ залежить від кількості та видів ГОУ, кількості проммайданчиків
 • Строки надання послуг складають від 1 місяця