Отримання ліцензії на поводження з прекурсорами

Опис та нормативно-правова база

Прекурсор – це хімічна речовина. Він є учасником проміжних реакцій або безпосередньо вихідником при синтезі якої-небудь речовини.

Деякі з цих речовин, завдяки їх властивостям, люди навчилися використовувати не тільки за прямим призначенням, а й в інших цілях. Саме тому урядами багатьох держав було прийнято рішення про обмеження вільного доступу даних речовин.

Юридичній особі для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів потрібна ліцензія. Для того, щоб її отримати, необхідно подати заяву разом з прикріпленими документами до ліцензуючого органу. Якщо виробник відповідає ліцензійним умовам і документи складені правильно та подані в повному обсязі, Держлікслужба схвалює рішення про видачу ліцензії.

На період воєнного стану видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється за спрощеним порядком.

  Закон України “Про адміністративні послуги” ст. 9

  Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

  Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” ст. 8

  Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

  Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ст. 7

  Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

  Постанова КМУ від 06.04.2016 №282 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку” п.п. 5, 6

   

  Які види діяльності з прекурсорами підлягають ліцензуванню?

  Ліцензуванню підлягають такі види діяльності:

  • культивування рослин
  • розробка
  • виготовлення
  • виробництво
  • придбання
  • реалізація
  • зберігання
  • перевезення
  • використання
  • вивезення з території України
  • ввезення на територію України
  • знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

  Етапи отримання ліцензії на прекурсори

  • визначення співробітників згідно з ліцензійним умовам
  • отримання необхідних сертифікатів
  • отримання необхідних довідок
  • отримання дозволу Національної поліції на приміщення
  • подача документів до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
  • отримання ліцензії

  Видана ліцензія має електронний вигляд – це внесення інформації про ліцензіата до офіційного реєстру на сайті уповноваженого органу з ліцензування

  Документи, що необхідно надати для отримання ліцензії на прекурсори

  • Заява про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою
  • Копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується
  • Довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  • Відомості про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам
  • Копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку
  • Відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)
  • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів)
  • Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках

  Вартість послуги та строки надання

  Вартість комплексу послуг залежить від кількості багатьох факторів і потребує індивідуальних розрахунків. Зв’яжиться з нами для обговорення деталей

   Ми раді будемо Вам надати комплекс професійних послуг з отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів!