Автоматизований екологічний моніторинг промислових викидів

Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів від 28.03.2023 року №272 «Про затвердження Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин» 

Визначає механізм запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю за обсягом та параметрами викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими стаціонарними джерелами.

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи 

Встановлює визначення і цілі захисту атмосферного повітря, оцінки якості захисту, отримання інформації про якість атмосферного повітря. Дає визначення, що таке «Еталонний метод» вимірювання по кожному із речовин

Постанова Кабінету Міністрів від 13.01.2016 року №94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»

Встановлює вимоги і стандарти до приладів вимірювання

 

Мета запровадження автоматизованої системи контролю викидів

 • отримання достовірної та оперативної інформації про вміст забруднюючих речовин у викидах від стаціонарних джерел
 • контроль за дотриманням обсягу викидів, що затверджений дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • облік викидів для складення та подання звітності, у тому числі податкової та звітності, пов’язаної з міжнародними зобов’язаннями України
 • оцінка ефективності заходів, спрямованих на зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин, а також ефективності роботи газоочисного обладнання

В яких випадках проваджується

Параметри для контролю

 • температура
 • тиск
 • водяна пара*
 • оксиди азоту (NO2+NO)**
 • оксиди сірки (SO2+SO3)**
 • кисень**
 • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом**

*  Вимірювання вмісту водяної пари у відхідних газах не проводяться, якщо відібрані проби відхідного газу було просушено до аналізу викидів

** Необхідність контролю визначається видом виробництва та технологічного обладнання

Термін запровадження на підприємстві

Строк установлення автоматизованої системи контролю викидів та забезпечення передачі даних автоматизованих інструментальних вимірювань становить не більше 5 років з моменту набрання чинності цією постановою для суб’єктів господарювання з дня після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Функціональна схема автоматичного моніторингу промислових викидів в атмосферу

Ми – ваші партнери на шляху до розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного моніторингу промислових викидів в атмосферу!

Наша команда допоможе вам зрозуміти вимоги, розробити необхідну документацію та впровадити системи моніторингу. Ми пропонуємо комплексний та індивідуальний підхід до кожної компанії.

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного моніторингу промислових викидів в атмосферу залежить від кількості постів спостереження, складу постів та кількості видів речовин спостереження, наявної документації.

Строки надання послуг складають від 6 місяців, в залежності від складності проєкту реалізації.