Підготовчі роботи і супровід сертифікації відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Опис та нормативно-правова база

ISO – це абревіатура, яка походить від англомовної назви Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization). Міжнародна організація зі стандартизації розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти та послуги є безпечними, надійними й якісними, а виробничі процеси побудовано на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище. Стандарти ISO розроблені для різноманітних сфер, серед яких: управління якістю, екологічна безпека, енергетичний менеджмент та ін.

Більшість стандартів ISO використовуються у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Українська національна версія стандартів називається ДСТУ ISO

 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

Згідно з Наказом від 21.12.2015 № 203 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України”

Захист довкілля та сталість більше не є лише темами спілкування, а й факторами додавання вартості для компаній. Послідовне дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища створює реальні конкурентні переваги. При цьому компанія виконує свою екологічну відповідальність. Міжнародно визнаний стандарт ISO 14001 визначає вимоги до такої системи екологічного менеджменту.

 • ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT)

Згідно з Наказом від 26.12.2019 № 502 “Про прийняття та скасування національних стандартів”

ISO 45001 – це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем менеджменту охорони праці та техніки безпеки. Він дозволяє організації мати контроль та знання про всі відповідні небезпеки, які виникають в результаті нормальної роботи та непередбачуваних ситуацій, та підвищувати свою продуктивність.

ДСТУ ISO 14001:2015

Що таке система екологічного менеджменту?

Система екологічного менеджменту (СЕМ) – це комплекс організаційних, планових, контрольних та коригувальних заходів, спрямованих на забезпечення сталої взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. Вона розробляється та впроваджується для мінімізації негативного впливу діяльності підприємства на довкілля та підвищення його екологічної ефективності.

Для чого та кому потрібна сертифікація по системі екологічного менеджменту?

Сертифікація за ISO 14001:2015 – це крок до відповідного бізнесу та впровадження сталого розвитку. Система екологічного менеджменту потрібна організації, яка прагне підвищити свою екологічну ефективність, забезпечити довкілля безпечною та стійкою діяльністю, а також отримати конкурентні переваги на ринку.

Сертифікація за системою екологічного менеджменту (ISO 14001:2015) – це засіб для підтвердження відповідності вашої компанії вимогам сталого розвитку та екологічної відповідальності. Вона покращує бренд, відкриває доступ до нових ринків та забезпечує конкурентні переваги. Отримання сертифікату за ISO 14001:2015 – це не тільки відзнака відповідності міжнародним стандартам, але й стратегічний крок до сталого розвитку та позитивного впливу на навколишнє середовище. Сприяйте сталому розвитку свого бізнесу з ISO 14001:2015!

Функції екологічного менеджменту

 • обґрунтування екологічної стратегії та зобов’язань (функція прогнозування)
 • планування екологічної діяльності
 • організування внутрішньої та зовнішньої екологічної діяльності
 • керівництво персоналом
 • управління впливом на навколишнє середовище та використанням ресурсів
 • внутрішній екологічний моніторинг та екологічний контроль
 • аналіз та оцінка результатів екологічної діяльності
 • перегляд та вдосконалення системи екологічного менеджменту.

Основні етапи сертифікації за стандартом ISO 14001:2015

 • Підготовка – ознайомлення зі стандартом та визначення основних аспектів, що впливають на діяльність.
 • Формування Системи екологічного менеджменту – створення та впровадження системи екологічного менеджменту відповідно до вимог ISO 14001:2015.
 • Внутрішній аудит – самоперевірка ефективності системи та виявлення можливих вдосконалень.
 • Контроль, коригуючі дії та заходи – запровадження комплексу заходів, що сприяють плануванню, контролю, моніторингу, коригуючим діям, аналізу й аудиту з тим, для того, щоб забезпечити відповідність СЕМ сталій політиці та її підтримці на відповідному рівні. Проведення перевірок та коригування дають змогу СЕМ бути здатною до змін під впливом обставин.
 • Сертифікаційний аудит – експертна перевірка відповідності системи екологічного менеджменту стандарту.
 • Отримання сертифіката – видача сертифіката в разі успішного проходження аудиту.
 • Ресертифікаційний аудит – періодична перевірка для підтвердження стійкості та ефективності системи екологічного менеджменту.

  Вартість послуги та строки надання

  Вартість комплексу послуг залежить від кількості багатьох факторів і потребує індивідуальних розрахунків. Зв’яжиться з нами для обговорення деталей

   Звертайтесь до нас і ми якісно та результативно супроводимо сертифікації Вашої компанії відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015, ISO 45001:2018