Екологічний консалтинг

Опис та нормативно-правова база

Українське екологічне законодавство визначає, що всі суб’єкти господарювання повинні дотримуватись норм екологічної безпеки при обов’язковій наявності пакета екологічної документації у підприємства. Відсутність дозвільних та екологічних документів є порушенням екологічного законодавства і тягне за собою, як наслідки накладання штрафів і інші санкції від органів контролю, що можуть включати зупинку роботи підприємства, а це реальні збитки як для малого так і для середнього чи навіть для великого бізнесу.

Цінність екологічного консалтингу для вашого підприємства

Впровадження екологічного консалтингу на підприємстві допомагає вирішити наступні питання:

 • Мінімізація претензій з боку Державних органів України, що реалізують політику в сфері екології
 • Заміщення одиниці штатного еколога на підприємстві

Перевагами екологічного консалтингу є зниження та гнучкість при розподілі витрат; доступ до найкращих професійних навичок; передбачувані, стандартизовані процеси

Екологічний консалтинг

Екологічний консалтинг – це різновид спеціалізованих послуг та консультувань з питань навколишнього середовища, які проводяться як компаніями, так і організаціями з метою зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє природне середовище та оптимізації використання природних ресурсів.

Екологічний консалтинг спрямований на приведення екологічних аспектів підприємства у відповідність з природоохоронним законодавством та їх підтримку в такому стані. Екологічний консалтинг є дієвим способом швидкого підвищення ефективності екологічної служби підприємства шляхом передачі вдосконалення екологічної функції підприємства спеціалізованої компанії

Послуги екологічного консалтингу

Послуги екологічного консалтингу поділяються на 2 блоки – стратегічний та операційний.

Стратегічний – проектні дії, спрямовані на побудову Системи екологічного менеджменту та досягнення цілей підприємства у галузі охорони навколишнього середовища

Операційний – процесні дії, спрямовані на підтримку функціонування та вдосконалення Системи екологічного менеджменту підприємства

Наше підприємство надає наступні послуги з екологічного консалтингу:

 • Підготовка та ведення статистичної звітності підприємства
 • Підготовка та ведення облікової звітності підприємства
 • Розрахунки екологічного податку підприємства
 • Розробка та впровадження обов’язкової внутрішньої природоохоронної документації на підприємстві
 • Підготовка розпорядчих документів на підприємстві
 • Консультування з питань екологічного законодавства
 • Проведення внутрішніх екологічних аудитів
 • Навчання персоналу в сфері охорони навколишнього природного середовища
 • Розробка та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Кому потрібен екологічний консалтинг

Послуги екологічного консалтингу актуальні для  підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скид вод у водні об’єкт та є утворювачами відходів

Що ви отримуєте?

 • Надійність якості продукту за рахунок співпраці з великою компанією
 • Високий рівень адміністративної організації
 • Досвідчені  та мотивовані консультанти
 • Персональний менеджер з екологічного консалтингу
 • Комплексний підхід до вирішення завдань
 • Превентивне впровадження змін та керування екологічними ризиками

Вартість послуги та строки надання

 • Вартість послуг залежить від складності підприємства та переліку послуг, що надаватимуться
 • Строки надання послуг визначається договором

Наші сертифікати