Інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Опис послуги та нормативно-правова база

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного обладнання.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7, зареєстровано в Мін’юсті 15 березня 1995 р. за №61/597 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

Матеріали звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин затверджуються керівником підприємства, для якого виконується інвентаризація, відповідним записом і печаткою на
звіті. Матеріали звіту по інвентаризації викидів, з моменту затвердження його керівником підприємства, зберігаються на підприємстві до проведення наступної інвентаризації. За
результатами проведеної вибіркової інвентаризації, у випадку необхідності, вносяться відповідні зміни в матеріали повної інвентаризації викидів підприємства. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в органи Міприроди для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник), а також в електронному вигляді в форматі, що затверджений Мінприроди.

Зміст звіту з інвентаризації викидів:

 1. Відомості про підприємство.
 2. Загальна частина.
 3. Об’ємно-планувальні рішення промплощадки.
 4. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин.

Матеріали інвентаризації використовуються для:

 • розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об’єктів;
 • розробки нормативів гранично допустимих викидів;
 • регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
 • здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
 • розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
 • розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:

 • прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;
 • розрахункових методів;
 • матеріали технологічного регламенту та проектних показників.

Терміни та визначення

Інвентаризація викидів – систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря.

Викид речовини – надходження речовини в атмосферу від джерел забруднення.

Потужність викиду – кількість речовини, яка викидається в атмосферу за одиницю часу.

Джерело забруднення атмосфери – об’єкт, з якого поширюється забруднююча речовина.

Стаціонарне джерело забруднення атмосфери – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Пересувне джерело забруднення атмосфери – транспортний засіб, рух якого супроводиться викидом в атмосферу забруднюючих речовин.

Точкове джерело викидів – джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді точки в системі координат.

Лінійне джерело викидів – джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді лінії, і має початок і кінець в системі координат.

Площинне джерело викидів – джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється з поверхні, що має територіальні координати в системі координат.

Організований викид – викид який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби, аераційні ліхтарі та інші споруди.

Неорганізований викид – викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків газопилевої суміші від джерел забруднення не оснащених спеціальними спорудами для відведення газів газоходами, трубами та іншими спорудами.

Технологічне джерело забруднення – об’єкт, в якому утворення забруднюючих речовин спричинене технологічним процесом.

Граничні нормативи утворення забруднюючих речовин – гранична кількість забруднюючих речовин, які утворюються при експлуатації окремих типів технологічного та іншого обладнання і відводяться у атмосферне повітря, встановлюються з врахуванням сучасних технологічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій, комплексного використання сировини, удосконаленого газопилоочисного обладнання та інше.

Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309, зареєстровано в Мін’юсті 01.08.2006 р. за №912/12786 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Концентрація забруднюючих речовин – кількість забруднюючої речовини в певному об’ємі або ваговій одиниці в газах, що відходять в атмосферне повітря.

Газоочисна установка – споруда, призначена для вловлювання з відхідних газів або вентиляційного повітря наявних в них шкідливих домішок, яка складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання і комунікацій.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52, зареєстровано в Мін’юсті 13.04.2009 р. за №327/16343 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів»

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря залежить від кількості та типів джерел викидів, кількості забруднюючих речовин та наявності газоочисного обладнання. Строки надання послуг складають від 1 до 6 місяців в залежності від складності підприємства та кількості джерел викидів.

План дій

Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу. Підприємство несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації викидів, а також за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів (техрегламенти, режимні карти, сировини, що використовується і т.д.) та створення необхідних умов по проведенню вимірів.

Наша компанія надає повній комплекс послуг з проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин:

 1. Візуальне обстеження підприємства з метою визначення кількості джерел викидів та їх типів (1-5 робочих днів).
 2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника).
 3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних).
 4. Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (1-6 місяців).
 5. Реєстрація інвентаризації державними органами згідно чинного законодавства (30 календарних днів).

Завантажити стандартний графік отримання дозволу для крупного промислового підприємства

Усі строки взяті по максимуму. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.