Україна продовжує виконувати міжнародні зобов’язання та вживає дії щодо зменшення промислового забруднення


▪️Вчора, 29 вересня, проект Закону № 4167 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» було одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

▪️Законопроект передбачає впровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Цей дозвіл охоплюватиме вимоги до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спецводокористування та управління відходами. Крім того, буде впроваджено електронну систему видачі інтегрованих дозволів.

🖋 Детальніше про законопроект:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077