Санітарно-технічні паспорти полігонів ТПВ

Опис та нормативно-правова база

Підставою для розробления санітарно-технічних паспортів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) є Наказ Міністерства з питань ЖКГ України від 01.12.2010р. № 435 “Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів” (п.1.8), який згідно ДБН В.2.4-2-2005 “Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування” встановлює, що на кожен полігон побутових відходів має бути розроблений, погоджений та затверджений проект, що включає санітарно-технічний паспорт.

Згідно з ДБН В.2.4-2-2005, санітарно-технічний паспорт полігону ТПВ є паспортом об’єкту будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення, який включає основні техніко-економічні та експлуатаційні характеристики полігону, а також найважливіші дані і показники стосовно його впливу на довкілля, і входить в склад проектної документації на полігон.

Форма зразку санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ та методичні рекомендації щодо її заповнення наводяться у Наказі Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 05.04.2007р. № 120.

Санітарно-технічний паспорт полігону ТПВ складається з наступної структури:

 • основні дані про власника та місцезнаходження полігону;
 • дані про природно-кліматичні умови та інженерні дослідження території земельної ділянки, відведеної для полігону;
 • дані про замовника, проектувальника та підрядника будівництва;
 • основні проектні дані полігону (для діючого полігону і фактичні дані) щодо техніко-економічних та експлуатаційних показників;
 • дані про особливості експлуатації полігону і проектні обсяги захоронення відходів та очікуваний термін експлуатації полігону;
 • дані про технології складування та склад твердих побутових відходів;
 • описання та основні характеристики засобів захисту довкілля (ґрунтів, ґрунтових вод, атмосферного повітря);
 • дані про очікувані екологічні наслідки створення та експлуатації полігону;
 • систему показників, які відображають вплив полігону на навколишнє природне середовище.

Дані санітарно-технічного паспорта полігону використовуються для аналізу та розроблення заходів щодо покращення санітарно-технічного та екологічного стану полігону ТПВ.

Вартість та строки виконання робіт

Вартість розробки санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ залежить від особливостей розробленого проекту полігону, умов розміщення полігону, результатів інженерних досліджень території та інших факторів, що впливатимуть на екологічний стан полігону.

План дій

 1. Візуальне обстеження ділянки розміщення полігону ТПВ (1-5 робочих днів)
 2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
 3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника)
 4. Складання санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ (1-3 місяці)
 5. Погодження санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ з Замовником (строк залежить від Замовника)
 6. Затвердження санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ організацією-проектувальником полігону (1 місяць)