Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Опис та нормативно-правова база

Закон України «Про відходи» зобов’язує (ст.17, пункт (с)) суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких ПЗУВ перевищує 1000.

Згідно Постановоі Кабінету Міністрів України від 31.08.1998р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», ПЗУВ — показник загального утворення відходів, який розраховується за формулою:

ПЗУВ = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

де м1, м2, м3, м4 — умовні одиниці, які дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

На даний час відсутні затверджені форма дозвілу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, а також порядок його розробки та узгодження. Тому впровадження цього документу призупиненно до відповідного рішення Кабінету Міністрів України.