Декларація про відходи

Опис та нормативно-правова база

Закон України “Про відходи” зобов’язує (ст.17) суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких ПЗУВ від 50 до 1000, щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Постановою Кабінета Міністрів України від 18.02.2016р. № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”.

Декларація про відходи подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до обласної держадміністрацій (дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

Згідно Постановоі Кабінету Міністрів України від 31.08.1998р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», ПЗУВ – показник загального утворення відходів, який розраховується за формулою:

ПЗУВ = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

де м1, м2, м3, м4 — умовні одиниці, які дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Вартість та строки виконання робіт

ТОВ “ЦЕРН” готовий скласти декларацію про відходи та зареєструвати її відповідним чином. Ці роботи виконуються, як у складі додаткових робіт з інвентаризації відходів, так і окремо. Вартість складання декларації про відходи залежить від кількості відходів та їх класів небезпеки.

План дій

  1. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  2. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника)
  3. Складання декларації про відходи (1 тиждень)
  4. Погодження декларації про відходи з Замовником (строк залежить від Замовника)
  5. Реєстрація декларації про відходи у порядку та строки, встановлені чинним законодавством (30 календарних днів)