Контроль витрати вод

Нормативно-правова база

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

Водний кодекс України

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю)

Встановлює правила інтегрованого підходу до запобігання забрудненню, що виникає внаслідок промислової діяльності, та його контролю. Вона також встановлює правила, розроблені, щоб запобігати викидам у повітря, води та ґрунти або, якщо це неможливо, скорочувати їх та щоб запобігати накопиченню відходів, для того щоб досягти високого рівня захисту довкілля в цілому.

Постанова Кабінету міністрів від 19.09.2018 року №758 “Порядок здійснення державного моніторингу вод”

Визначає основні вимоги до організації здійснення державного моніторингу вод, взаємодії центральних органів виконавчої влади у процесі його здійснення та забезпечення органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття рішень щодо стану вод.

Наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища Україні від 27.03.2009 № 148 «Про затвердження Правил створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об`єктів підвищеної екологічної небезпеки та Регламенту створення та функціонування автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об`єктів підвищеної екологічної небезпеки»

Правила можуть бути застосовані підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форми власності, об’єкти яких можуть бути оснащені автоматизованими системами екологічного контролю і моніторингу, а також підприємствами, що здійснюють проектування, введення в дію, експлуатацію та технічне обслуговування вищевказаних систем.

 

Як стосується підприємств

Наша місія – забезпечити Ваше підприємство не лише ефективним інструментом контролю скидів, але й ключовим партнером у подоланні викликів сучасного бізнесу. Система моніторингу не тільки віддзеркалює ваше прагнення до екологічної відповідальності, але й стає стратегічним кроком у напрямку сталого розвитку.

Моніторинг скидів може бути застосовано підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форми власності, об’єкти яких можуть бути оснащені автоматизованими системами екологічного контролю і моніторингу, а також підприємствами, що здійснюють проектування, введення в дію, експлуатацію та технічне обслуговування вищевказаних систем.

Не залишайте своє підприємство в тіні застарілих технологій. Наша система – це не тільки інструмент, це інвестиція в майбутнє, в якому чисте навколишнє середовище є не просто нормою, а гордістю. Оберіть новий стандарт управління скидами.

Функціональна схема автоматичного моніторингу об’ємів промислових скидів

Ми – ваші партнери на шляху до розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного моніторингу об’ємів промислових скидів!

Наша команда допоможе вам зрозуміти вимоги, розробити необхідну документацію та впровадити системи моніторингу. Ми пропонуємо комплексний та індивідуальний підхід до кожної компанії.

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного моніторингу об’ємів промислових скидів залежить від кількості постів спостереження, складу постів та кількості видів речовин спостереження, наявної документації.

Строки надання послуг складають від 1 місяця, в залежності від складності проєкту реалізації.